ISSN 2520-2200

 

Випуск № 3 (92) / 2023

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Домбровська Т.М.

ГЛОБАЛЬНІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ: ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2023-3-1

Завантажити

Ковальчук А.М.,
Белінська Г.В.

ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ УКРАЇНСЬКОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО СЕКТОРУ: ПОШУК ШЛЯХІВ ЕКСПОРТУ ТА СПІВПРАЦЯ З ЄС
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2023-3-2

Завантажити

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Дєєва Н.Е., Дякун А.М.

УПРАВЛІННЯ ВЛАСНИМ КАПІТАЛОМ КОРПОРАТИВНОГО ПІДПРИЄМСТВА ТОРГІВЛІ: КІЛЬКІСНА ТА СТРУКТУРНА ДИНАМІКА
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2023-3-3

Завантажити

Кочетков В.М.,
Драговоз М.В.,
Кочеткова О.О.

ОЦІНКА ВПЛИВУ ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ НА РОЗВИТОК АПК УКРАЇНИ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2023-3-4

Завантажити

Кузьменко К.М.

УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ КОМПОНЕНТІВ МОРСЬКОГО КЛАСТЕРУ НА ШЛЯХУ ДО НАЛАГОДЖЕННЯ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ КРАЇНИ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2023-3-5

Завантажити

Кулаковська Т.А.,
Згадова Н.С.

ЕКОНОМІЧНА ДІАГНОСТИКА ТА ТЕНДЕНЦІЇ ВИКОРИСТАННЯ ПОЗИКОВОГО КАПІТАЛУ У БОРОШНОМЕЛЬНО-КРУП’ЯНІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2023-3-6

Завантажити

Липкань А.Ю.

ЗАГРОЗИ ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2023-3-7

Завантажити

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Кобеля-Звір М.Я.

ГРАНТОВА ПІДТРИМКА МІЖНАРОДНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ З МІГРАЦІЇ В УКРАЇНІ ПІД ЧАС ВІЙНИ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2023-3-8

Завантажити

Pustovit Olena,
Kulinich Tetiana,
Nahorna Olena

DIGITALIZATION'S IMPACT ON INDUSTRIAL MANAGEMENT AND MARKETING: ADDRESSING THE CHALLENGES OF OUR TIME
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2023-3-9

Завантажити

Равлінко З.П.

ТРАНСФОРМАЦІЯ УМОВ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ЗАСАД ЗДІЙСНЕННЯ БЕЗПЕКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2023-3-10

Завантажити

Трофименко К.В.

КОРПОРАТИВНІ СИСТЕМИ В СФЕРІ ТОРГІВЛІ: КОНСТРУЮВАННЯ ПОНЯТТЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2023-3-11

Завантажити

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Антипенко Н.В., Шнипко О.В. ОРГАНІЗАЦІЯ І РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СИСТЕМНО ВАЖЛИВИХ БАНКІВ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2023-3-12
Завантажити
Євтушенко М.В.,
Здорикова К.О.,
Іванова К.О.
ФІНАНСОВО-ІНВЕСТИЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА ТА ШЛЯХИ ЇХ УДОСКОНАЛЕННЯ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2023-3-13
Завантажити
Козлова В.О.,
Безугла А.І.,
Шуляк К.В.
ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОГО КОНТРОЛЮ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2023-3-14
Завантажити
Косова Т.Д.,
Стременовський Б.А.,
Єгоров С.О.
УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ НА ОСНОВІ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2023-3-15
Завантажити
Несенюк Є.С.,
Радчук А.В.,
Романескул О.І.
ОРГАНІЗАЦІЯ ПЛАТІЖНИХ ПОСЛУГ І ГРОШОВИХ РОЗРАХУНКІВ ХОЛДИНГОВИМИ КОМПАНІЯМИ ТА ШЛЯХИ ЇЇ УДОСКОНАЛЕННЯ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2023-3-16
Завантажити
Ползікова Г.В.,
Федосенко А.Л.,
Федосенко П.Л.
ФІНАНСОВО-ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА РЕГІОНІВ І СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ МАРКЕТ-ОРІЄНТОВАНОГО ТИПУ В УМОВАХ ПІСЛЯВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2023-3-17
Завантажити
Ярошевська О.В.,
Орлов М.С.
СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО СТРЕС-ТЕСТУВАННЯ БАНКІВСЬКИХ РИЗИКІВ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2023-3-18
Завантажити

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Жам О.Ю.,
Калюженко Д.В.,
Харченко Л.І.
ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ ТА АУДИТУ ВІДОБРАЖЕННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ У БАЛАНСАХ БАНКІВ І ПІДПРИЄМСТВ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2023-3-19
Завантажити
Іванков В.М. ЕВОЛЮЦІЯ ПРЕДМЕТУ СУДОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2023-3-20
Завантажити

МАРКЕТИНГ

Багорка М.О.,
Басараб В.С.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2023-3-21
Завантажити

Черничко Т.В.,
Гладинець Н.Ю.,
Гладинець В.І.

ДОСЛІДЖЕННЯ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧІВ НА РИНКУ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2023-3-22

Завантажити

Zhalinska Iryna CUSTOMER LOYALTY MANAGEMENT IN A MODERN DIGITAL ENVIRONMENT
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2023-3-23

Завантажити

Polous Olha, Horiunova Kateryna, Beznitska Daria TRANSFORMATION OF THE AUTOMOBILE SECTOR COMPANIES` INTERNATIONAL MARKETING STRATEGY TAKING INTO ACCOUNT FACTORS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2023-3-24


Завантажити