ISSN 2520-2200

Про видання

Про видання

Рік заснування: 2004 р.

Тематична спрямованість: висвітлення актуальних економічних питань, проблематики та особливості системного підходу щодо розвитку економіки країни.

Періодичність: 6 разів на рік

Мова видання: українською та англійською мовами

Засновник і видавець: Національний авіаційний університет

Реєстрація в Міжнародному центрі ISSN: 2520-2200

Розміщення на сайті НБУ ім. В.І. Вернадського: Проблеми системного підходу в економіці

Index Copernicus: Indexed in the ICI Journal Master List

Google Scholar: Проблеми системного підходу в економіці

Crossref DOI: https://doi.org/10.32782/2520-2200

Open Ukrainian Citation Index (OUCI): Проблеми системного підходу в економіці

CiteFactor: Проблеми системного підходу в економіці

OAJSE: Проблеми системного підходу в економіці

Eurasian Scientific Journal Index: Проблеми системного підходу в економіці

Фахова реєстрація (Категорія «Б»): Наказ МОН України від 18 грудня 2018 року № 1412

Свідоцтво про державну реєстрацію: як друкований засіб масової інформації збірник зареєстровано в Державному комітеті телебачення і радіомовлення України (КВ № 8776 від 24.05.2004 р.)

Головний редактор видання: Смерічевський Сергій Францович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри маркетингу Національного авіаційного університету.

До складу редакційної колегії збірника входять і активно беруть участь у його формуванні відомі у своїх галузях вчені України та зарубіжних країн (Республіка Польща, Республіка Молдова, Республіка Азербайджан). Редколегія здійснює внутрішнє та зовнішнє рецензування статей.