ISSN 2520-2200

Редакційна колегія

Редакційна колегія

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

Смерічевський Сергій Францович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри маркетингу Національного авіаційного університету.


ЗАСТУПНИКИ ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА

Засанський Володимир В’ячеславович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економічної теорії Національного авіаційного університету.


ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР

Радченко Ганна Анатоліївна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу Національного авіаційного університету.


ЧЛЕНИ РЕДКОЛЕГІЇ

Ареф’єва Олена Володимирівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедрою Економіки повітряного транспорту Національного авіаційного університету.

Дергачова Вікторія Вікторівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту Національного технічного університету «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

Іващенко Алла Іванівна, кандидат економічних наук, доцент, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана.

Кривов’язюк Ігор Володимирович, кандидат економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності Луцького національного технічного університету.

Окландер Михайло Анатолійович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри маркетингу Одеського національного політехнічного університету.

Паливода Олена Михайлівнадоктор економічних наук, доцент, доцент кафедри управління та економіки водного транспорту Державного університету інфраструктури та технологій.

Петровська Світлана Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент, декан факультету економіки та бізнес-адміністрування Національного авіаційного університету.

Прохорова Вікторія Володимирівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки та організації діяльності суб’єктів господарювання Української інженерно-педагогічної академії.

Сохацька Олена Миколаївна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри міжнародного менеджменту та маркетингу Тернопільського національного економічного університету.

Хлобистов Євген Володимирович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри екології Національного університету «Києво-Могилянська академія».

Igor Britchenko, Doctor Habil., Professor of State Higher Vocational School Memorial of Prof. Stanislaw Tarnowski, Poland.

Vladimir GlontiDoctor of Economic Sciences, Professor, Dean of Faculty of Economics and Business, Batumi Shota Rustaveli State University, Georgia.Редакція збірника наукових праць:

  • підтримує сучасний прогресивний рівень вимог щодо відбору й опублікування наукових статей. Ці норми визначаються стандартами якості наукових робіт, галузевим профілем збірника, а також науковими напрямами, прийнятими у вітчизняному й світовому науковому співтоваристві;
  • забезпечує якість опублікованих матеріалів, дотримання авторських та суміжних прав, засуджує плагіат;
  • підтримує світові стандарти прозорості процесу рецензування, здійснюючи подвійне «сліпе» рецензування рукописів. Стаття надсилається на розгляд незалежному експертові у відповідній галузі знань. Використовується двостороннє «сліпе» рецензування (double-blind – ні автор, ні рецензент не знають один одного). На підставі проведеного рецензування автор може отримати одну з таких відповідей: а) статтю прийнято до друку, б) рекомендовано відредагувати статтю, в) автору відмовлено в публікації статті.
  • керується вимогами Комітету з етики в публікаціях – Committee on Publication Ethics (COPE), Будапештської Декларації відкритого доступу до рецензованих наукових видань та наукових досліджень – Budapest Open Access Initiative (BOAI) та Берлінської Декларації про відкритий доступ до наукових і гуманітарних знань – Berlin Declaration Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities.