ISSN 2520-2200

 

Випуск № 3 (71) / 2019 (Частина 1)

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Сикорский А.И.

ДЕНЬГИ КАК ПРОДУКТ ПИСЬМЕННОСТИ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-3-1

Завантажити Download

Шевченко О.М., Крекотень І.М.,
Жовнір Н.М.

СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ КРАУДФАНДИНГУ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ В УКРАЇНІ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-3-2

Завантажити Download

Шедяков В.Е.

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ КАК ФАКТОР ЦЕЛОСТНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СТРУКТУРИРОВАНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-3-3

Завантажити Download

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Бутко Б.О.

ПЕРІОДИЗАЦІЯ ЕТАПІВ СТАНОВЛЕННЯ ТЕОРІЇ НАЦІОНАЛЬНИХ ІННОВАЦІЙНИХ СИСТЕМ У КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-3-4
Завантажити
Download
Tul Svitlana SYSTEMIC TRANSFORMATION OF BUSINESS AND LABOR MARKET IN THE CONDITIONS OF DIGITALIZATION
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-3-5
Завантажити
Download
Федотова Ю.В. ОСОБЛИВОСТІ ТОРГОВЕЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-3-6
Завантажити
Download

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Засанський В.В.,
Бабич Р.Б.
ІННОВАЦІЙНО-РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-3-7
Завантажити
Download
Кириченко О.С. ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МЕХАНІЗМІВ ТА ІНСТРУМЕНТІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВОСТІ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-3-8
Завантажити
Download
Куриліна О.В. ТІНЬОВА ТА КОРУПЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ В ТРАНЗИТИВНІЙ ЕКОНОМІЦІ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-3-9
Завантажити
Download
Лопатін А.О. ІННОВАЦІЇ В НАЗЕМНОМУ ВАНТАЖОПЕРЕВЕЗЕННІ НЕБЕЗПЕЧНИХ ВАНТАЖІВ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-3-10
Завантажити
Download
Мельникова О.В., Олійник Ю.О. АНАЛІЗ СТРУКТУРИ ТА ДИНАМІКИ РОЗВИТКУ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНИХ ГАЛУЗЕЙ ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-3-11
Завантажити
Download
Мірзоєва Т.В. ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ВИРОБНИЦТВА ЛІКАРСЬКИХ ЕФІРООЛІЙНИХ КУЛЬТУР
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-3-12
Завантажити
Download
Носань Н.С., Герасименко О.М. УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ У ПРОЦЕСІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ: СИЛЬНІ СТОРОНИ ТА ОБЛАСТІ ДЛЯ РОЗВИТКУ КРІЗЬ ПРИЗМУ ГЛОБАЛЬНИХ ІНДЕКСІВ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-3-13
Завантажити
Download
Орлова-Курилова О.В. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЯМИ У НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-3-14
Завантажити
Download
Паливода О.М. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ МЕРЕЖЕВИХ СТРУКТУР В ЕКОНОМІЦІ: ПРИЧИНИ, РИЗИКИ, НАПРЯМИ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-3-15
Завантажити
Download
Разумова Г.В. ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-3-16
Завантажити
Download
Савіна Н.Б.,
Баланюк М.В.
ФОРМУВАННЯ ЗАСАД РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ УЧАСНИКІВ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-3-17
Завантажити
Download
Серьогіна Н.В., Петренко О.В., Пашинов В.О. АНАЛІЗ СТАНУ ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА В УКРАЇНІ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-3-18
Завантажити
Download
Холявко Н.І. СИСТЕМНО-СИНЕРГЕТИЧНА ПАРАДИГМА ФОРМУВАННЯ РЕЗИЛЬЄНТНОСТІ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ ДО УМОВ СТАНОВЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ (НА ОСНОВІ МОДЕЛІ QUADRUPLE HELIX)
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-3-19
Завантажити
Download
Шеремет О.О.,
Осипов В.І.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ РИНКОВИХ СТРАТЕГІЙ У ХАРЧОВІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-3-20
Завантажити
Download
Шпарик Я.Я. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДТВОРЕННЯ ЗЕМЛІ ТА ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-3-21
Завантажити
Download
Юхновська Ю.О. ВПЛИВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ НА РОЗВИТОК ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-3-22
Завантажити
Download

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Багорка М.О., Самарець Н.М. ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНО ОРІЄНТОВАНОГО ГОСПОДАРЮВАННЯ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-3-23
Завантажити
Download
Бєляєва Н.С. КОМПАНІЯ, КОРПОРАЦІЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ, ПІДПРИЄМСТВО, УСТАНОВА, ФІРМА: ЗАКОНОДАВЧЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ПОНЯТЬ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-3-24
Завантажити
Download
Гакова М.В. РІВНІ УПРАВЛІНСЬКОГО ВПЛИВУ В КОНТЕКСТІ РЕГУЛЮВАННЯ ПОВЕДІНКОВИХ ПОДІЙ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-3-25
Завантажити
Download
Hnatenko Iryna, Rubezhanska Viktoriia, Parkhomenko Olga FORMATION OF THE PERSONNEL POTENTIAL OF INNOVATIVE ENTERPRISE BY IMPROVEMENT OF LABOR MARKET INFRASTRUCTURE
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-3-26
Завантажити
Download
Горобець Н.М. ВИКОРИСТАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ ІНСТРУМЕНТІВ МЕНЕДЖМЕНТУ ПІД ЧАС ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-3-27
Завантажити
Download
Демчук Н.І.,
Безугла Л.С.
СИНЕРГЕТИЧНИЙ ГІСТЕРЕЗИС ЯК ІННОВАЦІЙНЕ ЯВИЩЕ В ЕКОНОМІЦІ ПІДПРИЄМНИЦТВА
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-3-28
Завантажити
Download
Демчук Н.І., Сірко А.Ю., Рондова М.А. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-3-29
Завантажити
Download
Димченко О.В., Тараруєв Ю.О., Аболхасанзад А. ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ЕКОНОМІЧНЕ ПОНЯТТЯ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-3-30
Завантажити
Download
Ілляшенко С.М., Шипуліна Ю.С., Ілляшенко Н.С. УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ ПІД ЧАС ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ВИПЕРЕДЖАЮЧОГО ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-3-31
Завантажити
Download
Колеватова А.В. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-3-32
Завантажити
Download
Ліпич Л.Г., Хілуха О.А., Кушнір М.А. ВПЛИВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ НА УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ ПІДПРИЄМСТВА
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-3-33
Завантажити
Download
Михайленко О.В., Свірідкіна К.В. РОЗРОБКА, ВПРОВАДЖЕННЯ ТА АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ БЮДЖЕТУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-3-34
Завантажити
Download
Міщук Є.В. УРАХУВАННЯ ТРИВАЛОСТІ ЕТАПІВ ПРОЦЕДУРИ БАНКРУТСТВА ПІД ЧАС ОЦІНЮВАННЯ БЕЗПЕКИ ФІНАНСОВОЇ СПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-3-35
Завантажити
Download
Овсянюк-Бердадіна О.Ф. ФІЛАНТРОПІЯ ЯК ФОРМА ДИСКРЕЦІЙНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В ПРОЦЕСІ СОЦІАЛІЗАЦІЇ БІЗНЕСУ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-3-36
Завантажити
Download
Остряніна С.В. ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО СОЦІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВА
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-3-37
Завантажити
Download
Зрибнєва І.П. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ АКТИВНОСТІ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-3-76
Завантажити
Download

 

Випуск № 3 (71) / 2019 (Частина 2)

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Потетюєва М.В.

РОЛЬ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ У ФОРМУВАННІ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ МАЙНОВИМ КОМПЛЕКСОМ АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ»
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-3-38

Завантажити Download

Рудь І.Ю.,
Кишковська О.Л.,
Скрипник К.М.

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ У СТРАХОВІЙ КОМПАНІЇ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-3-39

Завантажити
Download

Рудь І.Ю., Ткаченко М., Крамаренко А. МЕТОДИ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ У СТРАХОВІЙ КОМПАНІЇ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-3-40
Завантажити
Download
Соломянова-Кирильчук К.О. МОДЕЛЬ ДІАГНОСТУВАННЯ РИЗИКУ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-3-41
Завантажити
Download
Хижняк В.О. СУПЕРЕЧНОСТІ РОЗВИТКУ СПОЖИВЧОГО РИНКУ БУДІВЕЛЬНИХ ПОСЛУГ ТА НАПРЯМИ ЇХ РОЗВ’ЯЗАННЯ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-3-42
Завантажити
Download
Юрченко Ю.О. ТАКСОНОМІЯ СТРАТЕГІЙ ПІДПРИЄМСТВ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-3-43
Завантажити
Download

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Артюхіна М.В.,
Попова А.В.

ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ ДОНЕЧЧИНИ ШЛЯХОМ ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ГАЛУЗЕВИХ КЛАСТЕРІВ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-3-44
Завантажити
Download
Безхлібна А.П.

ПРИНЦИПИ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ У ФІЛОСОФІЇ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЮ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-3-45

Завантажити
Download
Беля А.Р.

МОЖЛИВОСТІ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ СВІТОВОГО ДОСВІДУ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-3-46

Завантажити
Download
Белявцева В.В.,
Димченко О.В.,
Рудаченко О.О.

ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО ЕТАПУ РАЙОНУВАННЯ ОБЛАСНИХ ТЕРИТОР
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-3-47

Завантажити
Download
Гаврилова О.В.

СУЧАСНИЙ СТАН УПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ТУРИСТИЧНУ ГАЛУЗЬ МИКОЛАЇВСЬКОГО РЕГІОНУ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-3-48

Завантажити
Download
Науменко Н.Ю.

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО СИНТЕЗУ СИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ В УМОВАХ РЕГІОНАЛЬНОЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-3-49

Завантажити
Download

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Наумова М.А., Пелехацький Д.О.

АНАЛІЗ ЕКОЛОГІЧНОЇ СИТУАЦІЇ В УКРАЇНІ ЯК СКЛАДОВОЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-3-50

Завантажити
Download

ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

Дружиніна В.В.,
Лєбєдєва Д.О.

ОСНОВНІ ДЕТЕРМІНАНТИ РІВНЯ ПРОФЕСІЙНОЇ АКТИВНОСТІ ОСІБ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-3-51

Завантажити
Download

Калюжна Ю.В.,
Захарова К.В.

ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО КЛІМАТУ КОЛЕКТИВУ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-3-52

Завантажити
Download

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Білявська А.Ю.

ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПОЛІТИКИ ВНУТРІШНІХ ДЕРЖАВНИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ УКРАЇНИ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-3-53

Завантажити
Download

Бодрецький М.В.

АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ БАНКОМ: ПРИЙНЯТТЯ КРЕДИТНИХ РІШЕНЬ ЗА ДВОРІВНЕВОЮ СХЕМОЮ (ФІЗИЧНІ ОСОБИ)
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-3-54

Завантажити
Download

Грановська І.В.,
Макарчук І.М.

ІНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-3-55

Завантажити
Download

Іляшенко А.Х., Баєтул Г.П.

РОЛЬ БЮДЖЕТНОГО МЕХАНІЗМУ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-3-56

Завантажити
Download

Кобко Р.В.

СТРУКТУРНА ДИНАМІКА У РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-3-57

Завантажити
Download

Литвинова Є.В.

ПРОБЛЕМА АДМІНІСТРУВАННЯ ТА РЕФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ МИТНИХ ПЛАТЕЖІВ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-3-58

Завантажити
Download

Малишко В.В.,
Доброскок С.С.

РОЗВИТОК ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ ТА ЗМІЦНЕННЯ БЮДЖЕТНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-3-59

Завантажити
Download

Мартиненко В.В.

ПРОБЛЕМИ КІЛЬКІСНОЇ ОЦІНКИ РІВНЯ ФІНАНСОВОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-3-60

Завантажити
Download

Солопенко Т.В.

ПРОГНОЗУВАННЯ БЮДЖЕТНИХ ВИДАТКІВ ЕКОНОМЕТРИЧНИМИ МЕТОДАМИ В КОНТЕКСТІ ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВОГО БЮДЖЕТУВАННЯ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-3-61

Завантажити
Download

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Бондарчук Н.В.,
Тімашова А.М.
МОДЕЛЬ АНАЛІЗУ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ: ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-3-62
Завантажити
Download
Василішин С.І. РИЗИКИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В СИСТЕМІ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-3-63
Завантажити
Download
Височан О.С.,
Литвиненко Н.О.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ: INTOSAI-ПІДХІД
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-3-64
Завантажити
Download
Гринь В.П. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ: ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ТА СУЧАСНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-3-65
Завантажити
Download
Зінкевич А.В. ТЕХНОЛОГІЇ АДМІНІСТРУВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ: РЕАЛІЇ СЬОГОДЕННЯ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-3-66
Завантажити
Download
Мезенцева Н.М., Павликівська С.Г., Янчиленко Я.О. ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА В УМОВАХ ОБМЕЖЕНОСТІ РЕСУРСІВ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-3-67
Завантажити
Download
Павлова Г.Є.,
Приходько І.П.,
Волчанська Л.В.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ОБЛІКУ ТА АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ ЗА ВИПЛАТАМИ ПРАЦІВНИКАМ АГРАРНОЇ СФЕРИ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-3-68
Завантажити
Download
Потійко С.В. АНАЛІТИЧНЕ ЗАПЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМ СТРАХУВАНН
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-3-69
Завантажити
Download

МАРКЕТИНГ

Грищенко О.Ф. ВИКОРИСТАННЯ МАТРИЧНИХ МЕТОДІВ ПОРТФЕЛЬНОГО АНАЛІЗУ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ НАПРЯМІВ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-3-70
Завантажити
Download
Данкеєва О.М.

ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ РОЗДРІБНИХ ПІДПРИЄМСТВ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-3-71

Завантажити
Download
Donskykh Anastasiia, Kadyrus Іryna,
Yakubenko Yuliia

ROLE OF MARKETING IN INCREASING COMPETITIVENESS OF AGRARIAN ENTERPRISES
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-3-72

Завантажити
Download
Юрченко Н.І.

ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО БРЕНДУ В ТУРИСТИЧНІЙ ГАЛУЗІ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-3-73

Завантажити
Download

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Шапуров О.О. МАКРОЕКОНОМІЧНА СТАБІЛЬНІСТЬ ТА БЕЗПЕКА КРАЇНИ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВЗАЄМОЗАЛЕЖНОСТІ ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-3-74
Завантажити
Download
Щербініна С.А.,
Шевченко О.М.

ОПТИМІЗАЦІЯ ВАЛЮТНОГО РЕЗЕРВУ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-3-75

Завантажити
Download