ISSN 2520-2200

Випуск № 47 / 2014

Випуск № 47 / 2014

Зміст

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

Анпілогова Ж.Д., Пристайко О.П.

ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСІВ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Завантажити Download

Астахова Н.І.

РОЛЬ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ В УДОСКОНАЛЕННІ ПРОЦЕСУ ОЦІНКИ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ КЛІЄНТІВ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ

Завантажити Download

Гaйдapжийcькa О.М., Зaхapчeнкo O.O.

ФAКТOPИ ВПЛИВУ НA POЗВИТOК БAНКIВCЬКOЇ CИCТEМИ УКPAЇНИ

Завантажити Download

Войченко Т.О.

АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ МЕТОДИК УПРАВЛІННЯ ПРОДУКТИВІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

Завантажити Download

Гаврилко Т.О., Рябошапка В.А.

ПЛАТІЖНІ СИСТЕМИ INTERNET У ЕЛЕКТРОННІЙ КОМЕРЦІЇ

Завантажити Download

Вясиленко В.А.

АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПОЗИЦІЙ ПІДПРИЄМСТВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Завантажити Download

Геец І.О.

АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЫНКА АВИАЦИОННЫХ ПЕРЕВОЗОК АЗЕРБАЙДЖАНА И РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ

Завантажити Download

Глухенька М.В.

МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНИХ МЕРЕЖ УКРАЇНИ

Завантажити Download

Гноєва І.М

ЕВОЛЮЦІЯ ТРАКТУВАНЬ ЕКОНОМІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ «МОДЕРНІЗАЦІЯ»

Завантажити Download

Костюнік О.В.

ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ЯК СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ

Завантажити
Download

Городецька Л.О., Зарановська Г.С.

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ НА ЗАЛІЗНИЦЯХ УКРАЇНИ

Завантажити
Download

Гобачова О.М., Родіонов П.Ю.

ТЕОРЕТИЧНО-ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ АВІАКОМПАНІЇ

Завантажити
Download

Малахівська Г.В.

ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ АЛЬЯНСІВ

Завантажити Download

Петровський О.М.

АЕРОПОРТ ЯК ЦЕНТР ЕКСПОРТНИХ АВІАПЕРЕВЕЗЕНЬ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ ЕКОНОМІЧНОГО КЛАСТЕРУ

Завантажити
Download

Жам О.Ю., Залєвська А.В.

УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ТА АУДИТУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ В УКРАЇНІ

Завантажити
Download

Кіонський О.М.

АНАЛІЗ ЦІНОВИХ ФАКТОРІВ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ МІЖНАРОДНИМ МАРКЕТИНГОМ АЕРОПОРТІВ

Завантажити
Download

Коновалюк В.С., Соловьова О.О., Герасименко І.М.

ПРОГНОЗУВАННЯ ПОПИТУ НА АГРОАВІАЦІЙНІ РОБОТИ

Завантажити
Download

Костенко О.К.

ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ З РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ АВІАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ Завантажити
Download

Кучерук Г.Ю.

РОЗВИТОК ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

Завантажити
Download

Парій В.М., Гонтар К.В.

ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Завантажити
Download

Петровська С.В., Шеховцова М.О.

ВИКОРИСТАННЯ НЕЙРОМАРКЕТИНГУ У ФОРМУВАННІ СТАНДАРТІВ МЕРЧЕНДАЙЗИНГУ

Завантажити
Download

Полоус О.В.

ТЕНДЕНЦІЇ ФОРМУВАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРОВІДНИХ АЕРОПОРТІВ УКРАЇНИ

Завантажити
Download

Примак Т.О.

АНАЛИЗ ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ЗАХОДІВ В КОМПЛЕКСІ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ РІЗНИМИ ТИПАМИ ПІДПРИЄМСТВ

Завантажити
Download

Радченко О.А., Ченікова О.Г.

СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ ВПЛИВУ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА ДІЯЛЬНІСТЬ АЕРОПОРТІВ

Завантажити
Download

Пристайко О.П., Швець А.Ю.

ОСОБЛИВОСТІ КЛАСИФІКАЦІЇ БАНКІВСЬКИХ РИЗИКІВ ПРИ УПРАВЛІННІ НИМИ

Завантажити
Download

Щербатенко І.В., Олійник Н.М.

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОГО ІПОТЕЧНОГО РИНКУ КОМЕРЦІЙНОЇ НЕРУХОМОСТІ

Завантажити
Download

Обидєннова Т.С.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОЦІНКИ ДОЦІЛЬНОСТІ ПРОВЕДЕННЯ СТРУКТУРНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Завантажити
Download

Мізюк С.Г.

ОЦІНКА ІННОВАЦІЙНОГО РИЗИКУ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ АВІАПІДПРИЄМСТВА

Завантажити
Download

Шевченко А.В., Левковська Т.А.

СТИМУЛИ СПІВРОБІТНИЦТВА КОМПАНІЙ В СИСТЕМІ РОЗПОДІЛУ РЕСУРСІВ

Завантажити
Download

Ярмолюк О.Я.

CRM ТА ЕМПІРИЧНИЙ МАРКЕТИНГ

Завантажити
Download

Рибак О.М.

РЕІНЖИНІРИНГ ПІДПРИЄМСТВ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНОЇ ГАЛУЗІ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ

Завантажити
Download