ISSN 2520-2200

 

Випуск № 2 (91) / 2023

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Конохова З.П.

ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ ОРГАНІЗОВАНОСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2023-2-1

Завантажити

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Редько К.Ю., Вовченко О.В.

ОСНОВНІ АСПЕКТИ ПЕРЕХІДНОГО ПЕРІОДУ МІЖ ПРОМИСЛОВИМИ РЕВОЛЮЦІЯМИ (НА ПРИКЛАДІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ)
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2023-2-2

Завантажити

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Марина А.С., Юр О.С.

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2023-2-3

Завантажити

Михальченко О.А.

МИТНИЙ СТАТУС АВІАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ ТА НАПРЯМИ ЙОГО ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2023-2-4

Завантажити

Ніколаєнко А.К.

КОНЦЕПТ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІТ-ГАЛУЗІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2023-2-5

Завантажити

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Андріїв Н.М. ТЕОРЕТИЧНЕ ПІДҐРУНТЯ СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2023-2-6
Завантажити
Афанасьєва О.К., Леонов О.О., Леонова Т.М. СИСТЕМА МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ В ПОРТОВОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2023-2-7
Завантажити
Ковбаса О.М., Мазний О.Ю. СУТНІСТЬ КЛАСТЕРНОГО ПІДХОДУ ЯК ЕФЕКТИВНОЇ ФОРМИ АГРОПРОМИСЛОВОЇ ІНТЕГРАЦІЇ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2023-2-8
Завантажити
Равлінко З.П. ІНФОРМАЦІЙНА ПЛАТФОРМА ОБ’ЄКТИВНИХ ДЕТЕРМІНАНТІВ РЕАЛІЗАЦІЇ БЕЗПЕКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2023-2-9
Завантажити
Ровенська В.В., Смирнова І.І., Латишева О.В. РОЗВИТОК НАВИЧОК «SOFT SKILLS» В КОНТЕКСТІ «PERFORMANCE MANAGEMENT SKILLS»
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2023-2-10
Завантажити
Smyrnova Irina, Shevchenko Maryna, Kulinich Tetiana SMART ENTERPRISE MANAGEMENT: MODELS AND TOOLS
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2023-2-11
Завантажити
Сухорукова О.А.,
Григорова З.В., Кваско А.В.
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОЇ МЕДІАІНДУСТРІЇ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2023-2-12
Завантажити

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Гончаренко І.В. ВИКОРИСТАННЯ ПРОГНОЗУВАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ШТУЧНИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ ПРИ ВИВЧЕННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРИМОРСЬКИХ РЕГІОНІВ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2023-2-13
Завантажити

ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

Гудзь М.В. РОЗВИТОК ПЕРСОНАЛУ В УМОВАХ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ: РІВЕНЬ ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА ВАЖЛИВІСТЬ ЙОГО ЗРОСТАННЯ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2023-2-14
Завантажити

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Горват Т.Ю.

ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ У НЕПРИБУТКОВИХ РЕЛІГІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2023-2-15

Завантажити

Козлова В.О.,
Сокольницький Ю.І.,
Пєтух А.С.
НЕПРАЦЮЮЧІ БАНКІВСЬКІ КРЕДИТИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ: ДІАГНОСТИКА ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ВИРІШЕННЯ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2023-2-16

Завантажити

Кравчук А.С.,
Олешко Т.І., Попик Н.В.
АНАЛІЗ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ УКРАЇНИ ЗА 2022 РІК
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2023-2-17


Завантажити
 

Оніщук М.С.,
Кушнір С.О.
ІНВЕСТИЦІЙНІ МОЖЛИВОСТІ НА РИНКАХ, ЩО РОЗВИВАЮТЬСЯ: РИЗИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2023-2-18

Завантажити
 
Ярошевська О.В.,
Мельник В.В., Руснак Д.М.
ФОРМУВАННЯ, КОНСОЛІДАЦІЯ, АНАЛІЗ ТА АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2023-2-19

Завантажити

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Задерака Н.М., Мірутенко В.М., Роженко М.В. ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ, АУДИТУ ЗАПАСІВ НА ОСНОВІ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2023-2-20
Завантажити 

МАРКЕТИНГ

Гамова І.В.

ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК КРЕАТИВНИХ ІНДУСТРІЙ УКРАЇНИ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2023-2-21

Завантажити

Созинова І.В., Радченко Г.А., Соболєва А.В.

ФІЗИЧНИЙ РОЗПОДІЛ ЯК СПІЛЬНА ФУНКЦІЯ МАРКЕТИНГУ І ЛОГІСТИКИ: ПРОБЛЕМИ ТА ОСОБЛИВОСТІ НА УКРАЇНСЬКОМУ РИНКУ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2023-2-22

Завантажити

Купрієнко А.А.

МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ ВЕБ-СЕРІАЛІВ У СУЧАСНІЙ РЕКЛАМНІЙ КАМПАНІЇ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2023-2-23

Завантажити