ISSN 2520-2200

 

Випуск № 2 (88) / 2022

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Klymenchukova Nataliia, Ovіechkina Olena, Bulkot Ganna

INSTITUTIONAL AND SECURITY ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF ENTREPRENEURSHIP IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATION OF THE ECONOMY
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2022-2-1

Завантажити

Лабінська Г.М., Шевчук І.Б.

СПЕЦИФІКА ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2022-2-2

Завантажити

Монастирський Г.Л., Волосюк М.В.

ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ УПРАВЛІННЯ МІСЦЕВИМ ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2022-2-3

Завантажити

Садловська І.П., Овсак О.П.

АНАЛІЗ ВІДПОВІДНОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПОВІТРЯНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ ВИМОГАМ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ДО КРАЇН – КАНДИДАТІВ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2022-2-4

Завантажити

Serhiienko Serhii, Kochetkov Oleksii

THE STUDY OF THE SENSITIVITY OF RESOURCE POTENTIAL MANAGEMENT TO CHANGES IN UNCONTROLLED PRODUCTION PARAMETERS
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2022-2-5

Завантажити

Соколова О.М.

СТРУКТУРНА ТРАНСФОРМАЦІЯ ЗАЙНЯТОСТІ ЗА СЕКТОРАМИ ЕКОНОМІКИ: УКРАЇНА ТА КРАЇНИ ЄС
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2022-2-6

Завантажити

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Буняк Н.М.

ОСОБЛИВОСТІ АДАПТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ В УМОВАХ КРИЗОВИХ ЯВИЩ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2022-2-7

Завантажити

Кочетков В.М., Панасюк І.В.

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МІЖНАРОДНОЇ КОМПАНІЇ (НА ПРИКЛАДІ КОМПАНІЇ PRICEWATERHOUSECOOPERS
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2022-2-8

Завантажити

Рачинський О.В.

ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА ПОКРАЩЕННЯ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2022-2-9

Завантажити

Харченко Ю.А., Марченко В.О.

НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2022-2-10

Завантажити

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Мискін Ю.І., Мартиненко В.В., Мискіна О.О.

СУТНІСТЬ ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2022-2-11

Завантажити

Несенюк Є.С., Журавель І.А., Яковенко В.П.

УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ І СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ: ІНТЕГРАЦІЙНИЙ АСПЕКТ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2022-2-12

Завантажити

Шепиленко В.Ю.

ІНВЕСТИЦІЙНА СКЛАДОВА ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2022-2-13

Завантажити

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Замай О.О.

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ: ІНФОРМАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2022-2-14

Завантажити

Косова Т.Д., Арсенюк Н.М., Буй П.С.

АДАПТИВНИЙ ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЯМИ І КРЕДИТНИМ ПОРТФЕЛЕМ ПІДПРИЄМСТВА
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2022-2-15

Завантажити

Слободяник Ю.Б., Крігер Ю.Ю.

АУДИТ ЕФЕКТИВНОСТІ: ПОНЯТТЯ ТА ПРИНЦИПИ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2022-2-16

Завантажити

Степаненко О.І., Дубовик М.Ф.

АНАЛІЗ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ, ЇЇ ВПЛИВ НА ФІНАНСОВИЙ СТАН ТА ДІЛОВУ АКТИВНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2022-2-17

Завантажити

Ярошевська О.В., Зіборова Ю.Г., Маковецька А.С.

ГРОШОВІ РОЗРАХУНКИ ЗА ТОВАРНИМИ ОПЕРАЦІЯМИ: ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ, ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В БАНКАХ І НА ПІДПРИЄМСТВАХ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2022-2-18

Завантажити

МАРКЕТИНГ

Завалій Т.О.

БЕЗОПЛАТНІ ІНСТРУМЕНТИ ДІДЖИТАЛ-МАРКЕТОЛОГІВ: GOOGLE ALERTS
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2022-2-19

Завантажити

Кушнір Т.М.

МЕТОДОЛОГІЧНІ КОНСТРУКЦІЇ АНАЛІЗУ МАРКЕТИНГОВОЇ ЕТИКИ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2022-2-20

Завантажити

Orokhovska Lyudmila, Koshetar Uliana, Horiunova Kateryna

MANAGEMENT POLICY IN TNK MARKETING STRATEGIES
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2022-2-21

Завантажити

Полоус О.В., Радченко Г.А., Цалко Б.В.

МАРКЕТИНГОВІ ТРЕНДИ РИНКУ ЕЛЕКТРОННОЇ ТОРГІВЛІ КОМП’ЮТЕРНИМИ ІГРАМИ В ПОСТПАНДЕМІЧНИЙ ПЕРІОД
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2022-2-22

Завантажити

Astakhov Kirill

DETERMINATION OF THE AIRPORT COMPETITIVE ADVANTAGES BASED ON THE USE OF BENCHMARKING TOOLS
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2022-2-23

Завантажити

Довбуш О.С.

МЕТОДИКА ТА МЕХАНІЗМИ ВИКОРИСТАННЯ ВІДЕОКОНТЕНТУ В РЕКЛАМНОМУ ІНТЕРНЕТ-СЕРЕДОВИЩІ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2022-2-24

Завантажити

Ананьєва Ю.В.

АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ФАКТОРІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ФІНАНСОВІ РИЗИКИ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2022-2-25

Завантажити