ISSN 2520-2200

 

Випуск № 4 (72) / 2019 (Частина 1)

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Деркач Т.В.

ІНДИКАТИВНІ ВЛАСТИВОСТІ ПРОЦЕСІВ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЗОЛОТОВАЛЮТНИХ РЕСУРСІВ КРАЇН СВІТУ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-4-1

Завантажити Download

Мацука В.М.

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-4-2

Завантажити Download

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Васильців Т.Г.,
Панченко В.А., Зайченко В.В.

ГАЛУЗЕВІ ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ ЯК ПЕРЕДУМОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-4-3

Завантажити Download

Висоцька М.П.

ДОСЛІДЖЕННЯ ОСНОВНИХ ТЕНДЕНЦІЙ БОРГОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-4-4
Завантажити
Download
Гнатенко І.А. ФУНДАМЕНТАЛЬНІ УМОВИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА ПІДТРИМКИ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-4-5
Завантажити
Download
Горбаченко С.А. ІНСТИТУЦІЙНІ УМОВИ ВПРОВАДЖЕННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ ІННОВАЦІЙ У МОРЕГОСПОДАРСЬКІЙ СФЕРІ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-4-6
Завантажити
Download
Забаштанський М.М., Забаштанська Т.В., Роговий А.В. ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ЗМІН ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-4-7
Завантажити
Download
Кириченко О.С. ІПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВИЙ ПІДХІД ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ В УМОВАХ ПЕРЕХОДУ ДО ТЕХНОЛОГІЙ ЧЕТВЕРТОЇ ПРОМИСЛОВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ ТА ІНДУСТРІЇ 4.0
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-4-8
Завантажити
Download
Куриліна О.В., Дублян О.О. ПРОЯВИ РІЗНИХ ВИДІВ КОРУПЦІЇ У ТРАНЗИТИВНІЙ ЕКОНОМІЦІ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-4-9
Завантажити
Download
Нежид Ю.С. ЗАЙНЯТІСТЬ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ: ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-4-10
Завантажити
Download

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Башинська І.О. УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИМ ПІДПРИЄМСТВОМ ЯК ОРГАНІЗАЦІЙНОЮ СИСТЕМОЮ: КРИТЕРІЇ БЕЗПЕКООРІЄНТОВАНОСТІ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-4-11
Завантажити
Download
Вартанова О.В. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОСТІ ПЕРСОНАЛУ НА ОСНОВІ ТЕХНОЛОГІЙ МАРКЕТИНГУ ПЕРСОНАЛУ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-4-12
Завантажити
Download
Гайденко С.М. ДІАГНОСТИКА ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-4-13
Завантажити
Download
Довбуш В.І. ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНЮВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ГОТЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-4-14
Завантажити
Download
Коваленко Н.В. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЇЇ СКЛАДНИКИ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-4-15
Завантажити
Download
Колещук О.Я. ІННОВАЦІЙНІСТЬ ЯК ЧИННИК ВПЛИВУ НА ФОРМУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ УКЛАДІВ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-4-16
Завантажити
Download
Корчинський І.О., Фостяк В.І. ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-4-17
Завантажити
Download
Милованов Є.В. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ОРГАНІЧНОГО СЕКТОРУ В УКРАЇНІ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-4-18
Завантажити
Download
Некрасова Л.А. ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ В УКРАЇНІ: ТЕНДЕНЦІЇ, ПЕРЕВАГИ ТА РИЗИКИ ВПЛИВУ НА РОЗВИТОК ВИРОБНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-4-19
Завантажити
Download

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Гарькава В.Ф. ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ОЦІНКИ РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНУ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-4-20
Завантажити
Download

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Новаковська І.О., Скрипник Л.Р. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ АВІАЦІЙНОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-4-21
Завантажити
Download

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Благун І.І. ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКИ МІЖ РИНКАМИ АКЦІЙ: ПРОГНОЗУВАННЯ НА ОСНОВІ ФОНДОВИХ ІНДЕКСІВ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-4-22
Завантажити
Download
Городніченко Ю.В., Малишко В.В. ОЦІНКА РІВНЯ ТІНІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-4-23
Завантажити
Download
Житар М.О. ДИНАМІКА ІНСТИТУЦІЙНИХ ЗМІН НАДНАЦІОНАЛЬНИХ ФІНАНСОВИХ РЕГУЛЯТОРІВ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-4-24
Завантажити
Download
Мельник С.І. ДОСЛІДЖЕННЯ ВИКЛИКІВ, РИЗИКІВ, ЗАГРОЗ ТА НЕБЕЗПЕКИ В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-3-28
Завантажити
Download

МАРКЕТИНГ

Багорка М.О., Мартинюк В.В. ФОРМУВАННЯ ПОРТФЕЛЯ МАРКЕТИНГОВИХ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ СТРАТЕГІЙ ПІДПРИЄМСТВ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-4-26
Завантажити
Download
Добрянська В.В., Проскура В.С. МАРКЕТИНГОВІ ЗАХОДИ З ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ АДМІНІСТРАТИВНОГО РАЙОНУ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-4-27
Завантажити
Download
Капінус Л.В., Бикова В.О., Ніколаєнко І.В. ДОСЛІДЖЕННЯ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ ПІДПРИЄМСТВА НА ОНЛАЙН-РИНКУ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-4-28
Завантажити
Download

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Безуглий І.В. НАПРЯМИ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ТУРИЗМІ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-4-29
Завантажити
Download
Кравцов О.О. МОДЕЛЮВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ФУНКЦІЇ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-4-30
Завантажити
Download

 

Випуск № 4 (72) / 2019 (Частина 2)

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Поченчук Г.М., Бабух І.Б.

РЕКОСИСТЕМНИЙ ПІДХІД НА РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ У ЦИФРОВУ ЕПОХУ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-4-31

Завантажити Download

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Пробоїв О.А.

ФОРМУВАННЯ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОЇ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-4-32

Завантажити
Download

Пулій О.В., Іванов Є.І. СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ТОРГОВЕЛЬНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ І ТУРЕЧЧИНИ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-4-33
Завантажити
Download
Чужиков А.В. СЕКТОРАЛЬНА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ГЛОБАЛЬНОГО МЕДІЙНОГО РИНКУ (НА ПРИКЛАДІ КОМПАНІЙ США, А ТАКОЖ “ВВС” І “SONY”)
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-4-34
Завантажити
Download

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Носань Н.С. ПАРАДИГМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ: ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА СВІТОВИЙ ДОСВІД
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-4-35
Завантажити
Download
Пушак Я.Я., Боднар Н.Р. ЗАВДАННЯ ТРУДОРЕСУРСНОЇ БЕЗПЕКИ В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-4-36
Завантажити
Download
Рубежанська В.О. МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ НАЦІОНАЛЬНОГО РИНКУ ПРАЦІ НА МАКРОЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК КРАЇНИ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-4-37
Завантажити
Download
Юхновська Ю.О. ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ КЛАСТЕРУ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ ТА ЗАПОРІЗЬКОГО РЕГІОНУ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-4-38
Завантажити
Download

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Овсак О.П., Палієнко Т.П.,
Назаренко О.П.

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ ІНТЕГРОВАНИХ БІЗНЕС-СТРУКТУР В УКРАЇНІ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-4-39
Завантажити
Download
Ольшанський О.В.

ПРОЦЕСНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ У СУЧАСНИХ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИХ КОНЦЕПЦІЯХ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-4-40

Завантажити
Download
Поповиченко І.В.,
Луценко І.А.

ЩОДО ПИТАННЯ ПРО ВИБІР ПОКАЗНИКА НА РОЛЬ КРИТЕРІЮ ЕФЕКТИВНОСТІ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-4-41

Завантажити
Download
Продіус О.І.

ОСОБЛИВОСТІ МОДЕЛЕЙ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ В КРАЇНАХ ЄВРОПИ ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-4-42

Завантажити
Download
Радєва М.М.

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА: МЕТОДИЧНИЙ І ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТИ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-4-43

Завантажити
Download
Роскладка Н.О., Врона А.О.

GDS-ТУР ЯК ІНСТРУМЕНТ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРОДУКТОВОГО ПОРТФЕЛЯ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-4-44

Завантажити
Download
Садченко О.В.,
Гайворонська І.В.

МЕРЕЖЕВОЦЕНТРИЧНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ ТУРИСТИЧНИХ ДЕСТИНАЦІЙ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-4-45

Завантажити
Download
Сопіга В.Б., Алілуйко М.С.

ІНТЕГРАЦІЯ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТУ У ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-4-46

Завантажити
Download
Шира Т.Б.

ОЦІНЮВАННЯ ВПЛИВУ ЗОВНІШНІХ ТА ВНУТРІШНІХ ЗАГРОЗ НА КОРПОРАТИВНУ БЕЗПЕКУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-4-47

Завантажити
Download

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Ревко А.М.

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ ВПЛИВУ СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ НА ТРАНСФОРМАЦІЮ СОЦІОГУМАНІТАРНОГО ПРОСТОРУ РЕГІОНУ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-4-48

Завантажити
Download
Сєрєбряк К.І.

КЛАСТЕРНА ПОЛІТИКА РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-4-49

Завантажити
Download

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Ольхович С.Я., Паляничко Н.І.,
Крохтяк О.В.

АНАЛІЗ РИНКУ ЛІКАРСЬКИХ ПРЕПАРАТІВ НА ОСНОВІ СИРОВИНИ РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ В УКРАЇНІ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-4-50

Завантажити
Download

ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

Смочко В.Ю., Бедзир В.С.

РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЗАЙНЯТОСТІ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-4-51

Завантажити
Download

Феленчак Ю.Б.

ВПЛИВ РІВНЯ ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ НА ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДОКТРИНИ ТУРИЗМУ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-4-52

Завантажити
Download

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Семенча І.Є., Григорьєва В.С.

УПРАВЛІННЯ БАНКІВСЬКИМ МАРКЕТИНГОМ: ТИЧНІ АСПЕКТИ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-4-53

Завантажити
Download

Ткачук І.Я.

ПРАВОВЕ РЕГЛАМЕНТУВАННЯ ЗДІЙСНЕННЯ ВИТРАТ НЕПРИБУТКОВИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ В УКРАЇНІ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-4-54

Завантажити
Download

Шевчук К.Д.

РИЗИКИ ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ НА РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО ЕТАПУ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-4-55

Завантажити
Download

Шулюк Б.С.

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОГО МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА: ІНСТИТУЦІЙНИЙ ПІДХІД
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-4-56

Завантажити
Download

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Панасюк В.М., Маринович О.О.,
Шухманн В.А.
ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ ПІДПРИЄМСТВА В ЧАСТИНІ ВИТРАТ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-4-57
Завантажити
Download
Попівняк Ю.М. ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРАКТИКУ ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-4-58
Завантажити
Download

МАРКЕТИНГ

Сібрук В.Л., Радченко Г.А.,
Кутліна І.Ю.
ФОРМУВАННЯ ПІДХОДІВ ДО УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОМ ТЕРИТОРІЙ НА ЗАСАДАХ ТЕОРІЇ ОБМЕЖЕНЬ СИСТЕМ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-4-59
Завантажити
Download
Дрокіна Н.І.

КОНКУРЕНТНИЙ АНАЛІЗ ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ ПІДПРИЄМСТВА
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-4-60

Завантажити
Download
Лондаренко Д.О.

ІННОВАЦІЙНО-ГАЛУЗЕВА МОДЕРНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-4-61

Завантажити
Download