ISSN 2520-2200

Випуск № 4 (66) / 2018

 

Випуск № 4 (66) / 2018

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Бошота Н.В.

ПЕРЕДУМОВИ ТА ЧИННИКИ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2018-4-1

Завантажити Download

Вараксіна О.В.

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ, ВИМІРИ ТА ЧИННИКИ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2018-4-2
Завантажити
Download
Коба В.Г., Коба О.В. СТАН І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ АВІАЦІЙНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2018-4-3
Завантажити
Download
Островська І.В., Радченко О.А., Моісеєва Н.В. ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ РОЗВИТКУ РИНКУ АВІАЦІЙНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ УКРАЇНИ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2018-4-4
Завантажити
Download
Божкова В.В., Горета Л.В. ВИКОРИСТАННЯ МАТРИЧНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ У СТРАТЕГІЧНОМУ МАРКЕТИНГОВОМУ ПЛАНУВАННІ ДІЯЛЬНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2018-4-5
Завантажити
Download
Боровік Л.В. АНАЛІЗ ВПЛИВУ ДОМОГОСПОДАРСТВ НАСЕЛЕННЯ НА ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРИВАБЛИВІСТЬ ГАЛУЗІ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2018-4-6
Завантажити
Download
Братута О.Г. ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ КОНЦЕПЦІЇ ІНТЕГРОВАНИХ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2018-4-7
Завантажити
Download
Войченко Т.О., Мельниченко Н.Д. ВДОСКОНАЛЕННЯ ЯКОСТІ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ У СУДНОПЛАВНИХ КОМПАНІЯХ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2018-4-8
Завантажити
Download
Волошина С.В. МЕТОДОЛОГІЧНИЙ БАЗИС ДОСЛІДЖЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2018-4-9
Завантажити
Download
Джерелюк Ю.О. СЦЕНАРНИЙ ПІДХІД ДО ОБҐРУНТУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ ЩОДО СИСТЕМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗОВНІШНЬОЇ АНТИКРИЗОВОЇ СТІЙКОСТІ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2018-4-10
Завантажити
Download
Кривов’язюк І.В. СИСТЕМНО-ПРОЦЕСНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ МАШИНОБУДІВНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2018-4-11
Завантажити
Download
Ліхоносова Г.С. СТРАТАГЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ВІДТОРГНЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2018-4-12
Завантажити
Download
Сосновська О.О. ВПЛИВ РИЗИКІВ НА СИСТЕМУ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ЦИКЛІЧНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2018-4-13
Завантажити
Download
Федорова Н.Є. МАРКЕТИНГОВА ОЦІНКА ВПЛИВУ СИСТЕМИ СКЛАДНИКІВ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА РІВЕНЬ АДАПТАЦІЇ КОМУНІКАТИВНОГО СКЛАДНИКА КОМПЛЕКСУ МАРКЕТИНГУ ВИНОРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2018-4-14
Завантажити
Download
Фостяк В.І. КОНЦЕПЦІЯ УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2018-4-15
Завантажити
Download
Чмир Т.С. НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО КІЛЬКІСНОЇ ОЦІНКИ РІВНЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2018-4-16
Завантажити
Download
Чугрій Г.А., Чугрій Н.А. МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ СТАВКИ РОЯЛТІ У ДОГОВОРАХ ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2018-4-17
Завантажити
Download
Швець Ю.О., Завальнюк А.О. ОПТИМІЗАЦІЯ ПОДАТКОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ ПАТ «ЯНЦІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР`ЄР»
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2018-4-18
Завантажити
Download
Яворська О.Г. ГЕНЕЗА ТЕОРІЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2018-4-19
Завантажити
Download

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Тур О.В. РОЗУМНІ МІСТА У КОНТЕКСТІ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2018-4-20
Завантажити
Download

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Zavadska D.V. BANK INNOVATIVE LENDING SYSTEM: TRENDS OF FORMATION AND DIRECTIONS FOR PROMOTING DEVELOPMENT IN UKRAINE
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2018-4-21
Завантажити
Download
Ivanets I.V. FINANCIAL ANALYSIS OF THE ACTIVITY OF THE ENTERPRISE
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2018-4-22
Завантажити
Download

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Костишин Н.С.

СУЧАСНИЙ СТАН ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ ТА ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО ЙОГО РОЗВИТКУ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2018-4-23

Завантажити Download

МАРКЕТИНГ

Доронін А.В., Доронін С.А.

ДІАГНОСТИКА ГАРМОНІЙНОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ МОБІЛЬНОСТІ УПРАВЛІНСЬКОЇ КОМАНДИ МЕТОДОМ «ЗОЛОТОГО ПЕРЕТИНУ»
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2018-4-24

Завантажити
Download

Шевченко А.В., Жембоцький М.В.

МАРКЕТИНГОВИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ

https://doi.org/10.32782/2520-2200/2018-4-25

Завантажити
Download

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Зелікман В.Д., Сокольська Р.Б., Зелікман А.В.

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ОЦІНКИ ВПЛИВУ ПІДРОЗДІЛІВ ПІДПРИЄМСТВА НА ЯКІСТЬ ВИГОТОВЛЕНОЇ ПРОДУКЦІЇ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2018-4-26
Завантажити
Download
Нікіфорова Л.О., Дун Сіньїн

ТЕОРЕТИКО-ІГРОВА МОДЕЛЬ ОПТИМІЗАЦІЇ ВЗАЄМОДІЇ ФІНАНСОВИХ СТРУКТУР ТА START-UP В МАЛОМУ БІЗНЕСІ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2018-4-27

Завантажити
Download