ISSN 2520-2200

Випуск № 2 (56) / 2016

Випуск № 2 (56) / 2016

Зміст

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Богачов С.В.,
Тарасевич О.В.

РЕГУЛЮВАННЯ ТРАНСАКЦІЙНИХ ВИТРАТ НА РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ НА ОСНОВІ УГОДИ ПРО ЗОНУ ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ З ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ

Завантажити Download

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Galtsova O.L.

CURRENT POLICY APPROACHES TO PRICING IN AGRICULTURE UKRAINE

Завантажити Download

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Ареф'єв В.О.

ДІАГНОСТИКА УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА

Завантажити Download

Коваленко О.В.,
Биткін С.В.,
Големба В.Є., Балюра Ю.О.

РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИХ ДЖЕРЕЛ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ БЕЗПЕКИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА

Завантажити Download

Неізвестна В.С.

ФОРМУВАННЯ СТІЙКОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ РЕКРЕАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ НА ОСНОВІ КОМПЛЕКСНОГО МЕТОДИЧНОГО ПІДХОДУ

Завантажити Download

Тульчинський Р.В.

ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ ЗА РАХУНОК СТВОРЕННЯ НОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ФОРМ ЗАЛУЧЕННЯ ВЕНЧУРНОГО ФІНАНСУВАННЯ

Завантажити Download

Чумак Л.Ф.

ШЛЯХИ РОЗВИТКУ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ПЕРЕХОДУ ДО БІОЕКОНОМІКИ

Завантажити Download

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Гаврилко Т.О., Білковська Д.І.

РЕГІОНАЛЬНІ РИНКИ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ

Завантажити Download

Shaposnnykov K.S.

INNOVATIVE TECHNOLOGIES CORPORATE TRAINING: START OF CREATIVE CYCLE

Завантажити Download

ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

Надрага В.І.

УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНИМИ РИЗИКАМИ: СУТНІСТЬ ТА МЕХАНІЗМИ

Завантажити Download

Сталь Т.В.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ КАК ОБЪЕКТ ПОНЯТИЙНОГО АНАЛИЗА

Завантажити Download

Ярмолюк О.Я.

РЕМАРКЕТИНГ ТА СИСТЕМА ВЗАЄМОВІДНОСИН З КЛІЄНТАМИ

Завантажити Download

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Бондаренко О.М., Сліпенчук Г.В.

СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ ДЛЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ: ЇХ ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ

Завантажити Download

Гура С.М.

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ У ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АЕРОПОРТІВ

Завантажити Download

Нестерпова Д.О.

ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ ТА СУТНІСТЬ ФЕНОМЕНУ ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Завантажити Download

Омельяненко С.Л., Тофанчук А.Т.

ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ ЦІЛЬОВОГО ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ АВІАТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Завантажити Download

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Чібісова І.В., Левчунь Б.В.

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ НА ПІДПРИЄМСТВА

Завантажити Download

МАРКЕТИНГ

Борисенко О.С. РОЛЬ РЕКЛАМИ В ДОСЯГНЕННІ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ АВІАПЕРЕВЕЗЕНЬ Завантажити Download
Петровська С.В., Криворучко О.В. ІНСТРУМЕНТИ І МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ МОДЕЛЮВАННЯ В МАРКЕТИНГОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ Завантажити Download
Коваленко О.В., Мельниченко А.В. БРЕНДИНГ В МАРКЕТИНГОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ Завантажити Download