ISSN 2520-2200

 

Випуск № 4 (93) / 2023

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Прушківська Е.В., Козицька Г.В.,Белименко Ю.Ю.

АНАЛІЗ ЧИННИКІВ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ В УМОВАХ ЗАГОСТРЕННЯ ГЛОБАЛЬНИХ КОНФЛІКТІВ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2023-4-1

Завантажити

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Діденко І.В., Поліщук А.С.                 

ВПЛИВ ФІНАНСОВИХ, СОЦІАЛЬНИХ, ЕКОНОМІЧНИХ ДЕТЕРМІНАНТ ТА ФАКТОРІВ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я НА ШВИДКІСТЬ ВІДНОВЛЕННЯ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2023-4-2

Завантажити

Колбушкін Ю.П.,
Шевченко О.Р., Юрін М.С.

ДЕТЕРМІНІЗМ ЦИФРОВОГО СЕРЕДОВИЩА РИНКІВ У РОЗВИТКУ БРЕНДУ ПІДПРИЄМСТВ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2023-4-3

Завантажити

Слюсарева Л.В.,
Немировська О.В.

ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ СТРАТЕГІЙ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО МАРКЕТИНГУ ДЛЯ УКРАЇНИ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2023-4-4

Завантажити

Столярчук Н.М.,
Мамчур В.А.,
Вовченко О.В.

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ НАУКОВО-ІННОВАЦІЙНОЇ СПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНИ У ДОВОЄННИЙ, ВОЄННИЙ ТА ПОВОЄННИЙ ПЕРІОДИ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2023-4-5

Завантажити

Топалова І.А.

ТРАНСФОРМАЦІЯ СУЧАСНИХ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ НА ОСНОВІ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЦИФРОВИХ ПЛАТФОРМ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2023-4-6

Завантажити

Черничко Т.В.,
Гладинець Н.Ю.,
Росола У.В.

ПРОБЛЕМИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ У ВОЄННИЙ ПЕРІОД ТА ШЛЯХИ ЇХ АКТИВІЗАЦІЇ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2023-4-7

Завантажити

Шапуров О.О.

ФОРМУВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ СТАЛІ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2023-4-8

Завантажити

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Кобеля-Звір М.Я.,
Вовчак О.Д.

СУБ’ЄКТИ ТА ОБ’ЄКТИ ГРАНТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2023-4-9

Завантажити

Колбушкін Ю.П.,
Левшук А.В.

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОЗВИТКУ КОНКУРЕНТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2023-4-10

Завантажити

Мельник С.І., Коць Д.В.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПІДҐРУНТЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2023-4-11

Завантажити

Шаталова Л.С.

ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ГАЛУЗЕВИХ РАМОК КВАЛІФІКАЦІЙ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2023-4-12

Завантажити

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Тшонковскі К. КРЕДИТНО-ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗМІН
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2023-4-13
Завантажити
Ярошевська О.В.,
Дудко Д.В., Дубчак М.А.
ПРОЦЕНТНА ПОЛІТИКА БАНКІВ У СИСТЕМІ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2023-4-14
Завантажити

МАРКЕТИНГ

Білик І.І., Кіндій М.В.,
Демчак Д.В.
ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ СТРАТЕГІЇ У ЗЕЛЕНОМУ МАРКЕТИНГУ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2023-4-15
Завантажити

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Дубницький В.І.,
Науменко Н.Ю.,
Мішустіна Т.С.
АСПЕКТИ ЦИФРОВОЇ КОНВЕРГЕНЦІЇ ТЕХНОЛОГІЙ В УМОВАХ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІННОВАЦІЙНО-ДІЛОВОЇ ЕКОСИСТЕМИ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2023-4-16
Завантажити
Євтушенко К.В., Смерічевська С.В. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ РОЗРОБКИ МАРКЕТИНГОВИХ СТРАТЕГІЙ ВИХОДУ ПІДПРИЄМСТВ НА ЗОВНІШНІ РИНКИ: СУТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2023-4-17
Завантажити