ISSN 2520-2200

 

Випуск № 6 (86) / 2021

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Герасименко І.М.,
Соловйова О.О., Висоцька І.І.

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ АВІАЦІЇ ПІД ЧАС ПАТРУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНИХ КОРДОНІВ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2021-6-1

Завантажити

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Biloskurskyi Ruslan,
Yevchuk Khrystyna-Iryna

STRATEGIC ANALYSIS OF AGRICULTURAL WASTE MANAGEMENT MECHANISMS
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2021-6-2

Завантажити

Будько О.В. , Левчук К.О.

ОСВІТА ТА НАУКА ЯК ІНСТРУМЕНТИ ДОСЯГНЕННЯ ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2021-6-3

Завантажити

Тітаренко Г.Б.,
Пантелеєв В.П.

ОПТИМІЗАЦІЯ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУБ'ЄКТІВ ВОДОГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2021-6-4

Завантажити

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Ареф’єва О.В.,
Ковальчук А.М.,
Павленко Б.О.

ІННОВАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСОЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ТА ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2021-6-5

Завантажити

Вартанова О.В., Бузько І.Р.

ВИМІРЮВАННЯ РЕСУРСІВ ЗНАНЬ У КОНКУРЕНТНОМУ ПОЗИЦІОНУВАННІ ПІДПРИЄМСТВ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2021-6-6

Завантажити

Смірнова К.А., Янчук Т.В.

ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ КОРОНАВІРУСУ НА ПІДПРИЄМСТВА МАЛОГО БІЗНЕСУ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2021-6-7

Завантажити

Zhang Jiachang,
Mohylna Liudmyla

PLANNING AS A TOOL OF EFFECTIVE LAND RESOURCES MANAGEMENT IN CHINA
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2021-6-8

Завантажити

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Кульчицька Н.Є.

СПЕЦИФІКА УПРАВЛІННЯ БЮДЖЕТНИМИ РИЗИКАМИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2021-6-9

Завантажити

Литвинова Є.В.

ПОНЯТТЯ ТА ФУНКЦІЇ МИТНО-ТАРИФНОГО МЕХАНІЗМУ В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2021-6-10

Завантажити

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Amalyan Arutyun

CUSTOMER LOYALTY PROGRAMMES ACCOUNTING ISSUES (SELLER’S SIDE)
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2021-6-11

Завантажити

МАРКЕТИНГ

Залізнюк В.П., Сафонік Н.П.,
Кая А.С.

РОЗВИТОК КОНЦЕПЦІЇ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У СФЕРІ ВІТЧИЗНЯНОГО ТА МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2021-6-16

Завантажити

Михальченко І.Г., Москаленко Б.М.

МАРКЕТИНГОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ СФЕРИ ІТ-ОСВІТИ В УКРАЇНІ НА ПРИКЛАДІ ДІЯЛЬНОСТІ BEETROOT ACADEMY
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2021-6-12

Завантажити

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Пишнограєв І.А.,
Васильцова Ю.В.

МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ КРИЗОВИХ ЯВИЩ НА МІГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2021-6-13

Завантажити

Черноусова Ж.Т., Лось Т.C.

ПІДХІД ДО РЕКЛАМИ НОВОГО ЛІКАРСЬКОГО ЗАСОБУ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДІВ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2021-6-14

Завантажити

Черноусова Ж.Т.,
Малявіна О.В.

МОДЕЛЮВАННЯ ЕФЕКТИВНИХ СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2021-6-15

Завантажити