ISSN 2520-2200

 

Випуск № 5 (85) / 2021

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Antoci Natalia

ECONOMIC SECURITY OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA IN THE CONTEXT OF EUROPEAN INTEGRATION
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2021-5-1

Завантажити

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Плисенко Г.П.

ЦИФРОВІ ТЕНДЕНЦІЇ УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2021-5-2

Завантажити

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Кифяк В.І., Шелюжак І.Г.

ІНСТИТУЦІЙНІ ПРОБЛЕМИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ НА ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2021-5-3

Завантажити

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Бєлоусова Н.В.

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ КОНЦЕПТ РОЗВИТКУ ІНКЛЮЗИВНОГО ТУРИЗМУ В РЕГІОНАХ УКРАЇНИ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2021-5-4

Завантажити

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Киртока Алексей

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ КАК ОДНА ИЗ ЗАДАЧ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ЭКОЭКОНОМИКИ В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2021-5-5

Завантажити

Новаковська І.О., Іщенко Н.Ф., Скрипник Л.Р

ПРОБЛЕМИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2021-5-6

Завантажити

ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

Черкасов А.В., Антонова Р.А.

ДОСЛІДЖЕННЯ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ У КРАЇНАХ ЄВРОПИ В ПЕРІОД ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2021-5-7

Завантажити

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Александрова О.Є., Гринь В.П.

УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА ТА ФОРМУВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2021-5-8

Завантажити

МАРКЕТИНГ

Капінус Л.В., Дунін М.Є.,
Скригун Н.П.

АДАПТОВАНИЙ МЕТОД ПОБУДОВИ МАРКЕТИНГОВИХ РЕКЛАМНИХ КАМПАНІЙ ПРОСУВАННЯ ТОВАРІВ НА ОНЛАЙН-РИНКУ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2021-5-9

Завантажити

Makerska Viktoriia, Khomenko Liliia, Pimonenko Tetiana

PROMOTION TOOLS IN SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES: BIBLIOMETRIC ANALYSIS
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2021-5-10

Завантажити

Petropavlovskaya Svitlana, Sydorov Andrii

ETHICS AND NEUROMARKETING
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2021-5-11

Завантажити