ISSN 2520-2200

 

Випуск № 4 (84) / 2021

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Мельничук О.П.,
Кліщук Ю.О.

ТРАНСФОРМАЦІЯ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ У КРИЗОВИХ УМОВАХ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2021-4-1

Завантажити

Самойленко А.О.

ҐЕНЕЗА ГЛОБАЛЬНОЇ МЕРЕЖЕВОЇ ЕКОНОМІКИ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2021-4-2

Завантажити

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Косова Т.Д.,
Терещенко О.В.

РЕГУЛЯТОРИ І ВАЖЕЛІ АНТИКРИЗОВОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ У СФЕРІ ВАЛЮТНО-ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2021-4-3

Завантажити

Семеног А.Ю.

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНОЇ СУТНОСТІ ТРАДИЦІЙНИХ ТА ЦИФРОВИХ ПОСЛУГ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2021-4-4

Завантажити

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Галушка З.І.

ГНУЧКІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ: РОЛЬ ПРОЄКТНОГО МЕНЕДЖЕРА
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2021-4-5

Завантажити

Радченко О.А.,
Войченко Т.О.

ОСОБЛИВОСТІ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА ТРАНСПОРТНІ ПОСЛУГИ НА ОСНОВІ МАРКЕТИНГОВОГО ПІДХОДУ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2021-4-6

Завантажити

Смирнова Т.А.

КОМУНІКАЦІЙНА СИСТЕМА В КОНТЕКСТІ СТРАТЕГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2021-4-7

Завантажити

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Рудаченко О.О.,
Клебанова Т.С.

МЕХАНІЗМ ДІАГНОСТИКИ КРИЗОВИХ СИТУАЦІЙ У СИСТЕМАХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2021-4-8

Завантажити

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Matskevych Dmytro,
Granovska Inna

MEDIA EFFECT ON CRYPTOCURRENCY POPULARITY AND PRICING
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2021-4-9

Завантажити

Молдован О.О.

ПРОБЛЕМИ СТРУКТУРИЗАЦІЇ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ ПУБЛІЧНИХ ФІНАНСІВ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2021-4-10

Завантажити

Турпак Т.Г., Левковець Н.П., Наконечна С.А.

СТРАХУВАННЯ ЯК МЕТОД ЗАПОБІГАННЯ БАНКРУТСТВУ СУБ’ЄКТІВ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2021-4-11

Завантажити

МАРКЕТИНГ

Багорка М.О., Кадирус І.Г.,
Юрченко Н.І.

МІСЦЕ МАРКЕТИНГОВИХ ЗАХОДІВ У СИСТЕМІ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2021-4-12

Завантажити

Окландер М.А.,
Окландер Т.О.

ТЕНДЕНЦІЇ АУТСОРСИНГУ МАРКЕТИНГУ В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2021-4-13

Завантажити

РЕЦЕНЗІЯ

Смерічевський С.

РЕЦЕНЗІЯ НА НАУКОВУ МОНОГРАФІЮ ВОВК ОЛЬГИ МИКОЛАЇВНИ «ДЕТЕРМІНАНТИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ ІНФРАСТРУКТУРНОЇ СФЕРИ: ТЕОРІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ, ПРАКТИКА»

Завантажити