ISSN 2520-2200

 

Випуск № 3 (83) / 2021

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Бачинська О.М.

РОЛЬ ОСВІТИ У СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ КРАЇНИ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2021-3-1

Завантажити

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Проданова Л.В., Хорошун Ю.В.

МЕТОДИКА СЕГМЕНТУВАННЯ РЕГІОНІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ЗА СТАНОМ АГРАРНОГО СЕКТОРУ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2021-3-2

Завантажити

Смерічевський С.Ф., Гура С.М.

ЕКОНОМІЧНІ МЕХАНІЗМИ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИХ ФОРМ ОРГАНІЗАЦІЇ ВАНТАЖНОГО АВІАЦІЙНОГО ТРАНСПОРТУ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2021-3-3

Завантажити

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Дубницький В.І., М’ячин В.Г., Мирошниченко В.В.

ПОБУДОВА НЕЧІТКОЇ ЕКСПЕРТНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ СУТТЄВОЇ РИНКОВОЇ ПЕРЕВАГИ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2021-3-4

Завантажити

Кривко А.Ф.

ТРЕНДИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2021-3-5

Завантажити

Кривов’язюк І.В., Савка Б.Р.

ПРИКЛАДНІ ЗАСАДИ КОМПЛЕКСНОЇ ДІАГНОСТИКИ ВНУТРІШНЬОГО СТАНУ ЕКСПОРТНО-ОРІЄНТОВАНОГО ІННОВАЦІЙНОГО БІЗНЕСУ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2021-3-6

Завантажити

Потетюєва М.В.

ОБҐРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ КАПІТАЛІЗАЦІЇ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2021-3-7

Завантажити

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Ватаманюк-Зелінська У.З., Петрович А.З.

ПІДБІР КАДРІВ ТА УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ КАЗНАЧЕЙСТВА
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2021-3-8

Завантажити

Лукашенко Л.В.

ФІНАНСУВАННЯ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2021-3-9

Завантажити

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Лоскоріх Г.Л.

ХАРАКТЕРНІ РИСИ ДІЯЛЬНОСТІ ІТ-ПІДПРИЄМСТВ: ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2021-3-10

Завантажити

Пономаренко О.Г.,
Канцедал Н.А

ВПЛИВ ПОДАТКОВИХ РІЗНИЦЬ НА ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ: ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА ОБЛІК
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2021-3-11

Завантажити

МАРКЕТИНГ

Колбушкін Ю.П., Черпак О.

УПРАВЛІННЯ КЛІЄНТСЬКОЮ ЛОЯЛЬНІСТЮ У СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ АВІАКОМПАНІЇ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2021-3-12

Завантажити

Пономаренко І.В.

РЕАЛІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПІДХОДІВ У ЦИФРОВОМУ МАРКЕТИНГУ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2021-3-13

Завантажити

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Цеслів О.В.

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ COVID-19 НА ФУНКЦІОНУВАННЯ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2021-3-14

Завантажити

Кучук А.О.

ОБЛІКОВЕ ВІДОБРАЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ЕВАКУАЦІЇ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2021-3-15

Завантажити