ISSN 2520-2200

 

Випуск № 5 (79) / 2020

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Ломоносова О.Е.

СУЧАСНІ УЯВЛЕННЯ ПРО ІЄРАРХІЧНУ БУДОВУ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ОРГАНІЗАЦІЇ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-5-1

Завантажити

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Косіченко І.І.

ІТ-КОНСАЛТИНГ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ЕКОНОМОМІЦІ: СТРАТЕГІЧНА ЗНАЧУЩІСТЬ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-5-2

Завантажити

Тохтамиш Т.О., Ягольницький О.А., Гранько К.Б.

ДІЯЛЬНІСТЬ FINTECH-КОМПАНІЙ НА ФІНАНСОВОМУ РИНКУ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-5-3

Завантажити

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Бачинська О.М.

ОЦІНКА РІВНЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЗВО ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-5-4

Завантажити

Залуцька Х.Я.

ДИВЕРСИФІКАЦІЙНА КОНВЕРГЕНТНІСТЬ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ БІЗНЕС ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВ ЯК БАЗИС ФОРМУВАННЯ ЇХ БІЗНЕС ОДИНИЦЬ В СТРАТЕГІЧНОМУ АСПЕКТІ РОЗВИТКУ: МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-5-5

Завантажити

Зачосова Н.В., Коваль О.В., Шевченко В.В.

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В УМОВАХ ІНДУСТРІЇ 4.0
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-5-6

Завантажити

Лозяк О.Д., Яскал О.О., Яскал І.В.

ОПТИМІЗАЦІЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ НАФТОПЕРЕРОБНОГО ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-5-7

Завантажити

Мельник С.І.

МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-5-8

Завантажити

Нікітіна Т.А., Богуславський А.В.

ЕКОНОМЕТРИЧНА МОДЕЛЬ КОНСОЛІДАЦІЇ КАПІТАЛІВ ПІДПРИЄМСТВ ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-5-9

Завантажити

Палант О.В., Стаматін В.В., Тараруєв Ю.О.

ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ПІДВИЩЕННЯ РЕСУРСУ РЕЙКОВОГО ГОСПОДАРСТВА У ЗВ’ЯЗКУ ЗІ ВПРОВАДЖЕННЯМ САВП (НА ПРИКЛАДІ КП «ХАРКІВСЬКИЙ МЕТРОПОЛІТЕН»)
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-5-10

Завантажити

Плахотнік О.О., Кучер М.М.

ПЕРСПЕКТИВИ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-5-11

Завантажити

Радченко О.А., Войченко Т.О.

ПЕРЕДУМОВИ ВИКОРИСТАННЯ НА ВОДНОМУ ТРАНСПОРТІ ЕКОЛОГІЧНОГО АЛЬТЕРНАТИВНОГО ПАЛИВА
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-5-12
Завантажити

Секірож Я.В.

СТІЙКИЙ РОЗВИТОК МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ: ФІНАНСОВО-УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-5-13

Завантажити

Соловей К.В.

АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ УКРАЇНИ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-5-14

Завантажити

Шемаєв В.В., Толок П.О.

НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ПРІОРИТИЗАЦІЇ ПРОЄКТІВ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОРТФЕЛЯ ІНФРАСТРУКТУРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-5-15

Завантажити

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Dubnytskyi Volodymyr, Pysarkova Valeriia, Naumenko Nataliia, Ovcharenko Olha

METHODICAL ASPECTS OF DIGITAL ECONOMY FORMATION: PROBLEMS AND PROSPECTS FOR UKRAINE
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-5-16

Завантажити

Комеліна О.В., Лисенко М.В., Харченко Ю.А.

МОДЕЛЮВАННЯ МОЖЛИВИХ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ РЕГІОНУ ЗА ІНТЕГРАЛЬНИМ ПОКАЗНИКОМ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-5-17

Завантажити

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Лазарєва О.В.

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-5-18

Завантажити

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Давиденко Н.М., Кульбач Ю.О.

ОЦІНКА ПОЗИКОВОГО КАПІТАЛУ АГРОПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-5-19
Завантажити
Деркач О.Г., Кузьміна А.О. МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ БРЕНД-ОРІЄНТОВАНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-5-20
Завантажити

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Кучерук О.Я., Злотаренчук О.І. ТАКСОНОМІЧНА МІРА ПРИВАБЛИВОСТІ МІСЦЕПОЛОЖЕННЯ В ОПТИМІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ КОМПЛЕКТАЦІЇ ЗАМОВЛЕНЬ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-5-21
Завантажити
Цеслів О.В. ПОБУДОВА ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ СТАРТАПІВ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-5-22
Завантажити
Іванчов П.В. МОДЕЛЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТРАНСФОРМАЦІЇ МЕДИЧНОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-5-23
Завантажити