ISSN 2520-2200

 

Випуск № 2 (70) / 2019 (Частина 1)

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Busarieva Tetiana

TALANTISM IN THE STRUCTURE OF THE HUMAN CAPITAL MANAGEMENT OF TNC
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-2-1

Завантажити Download

Попко О.В.

МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІЧНА ІНТЕГРАЦІЯ ТА МІСЦЕ УКРАЇНИ В МІЖНАРОДНИХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-2-2

Завантажити Download

Шапуров О.О.

МАКРОЕКОНОМІЧНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ОБОРОННО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНОЇ ПОЛІТИКИ КРАЇН СВІТУ ТА ШЛЯХИ ЙОГО МОДЕРНІЗАЦІЇ В СУЧАСНОМУ ІННОВАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-2-3

Завантажити Download

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Дискіна А.А.

ПЛАН ЗАХОДІВ ДЛЯ ЗМЕНШЕННЯ РИЗИКІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ПІД ЧАС ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПІЛЬГОВИХ КАТЕГОРІЙ ГРОМАДЯН
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-2-4
Завантажити
Download
Зеркіна О.О., Газібар Т.І. ТРАНСФОРМАЦІЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-2-5
Завантажити
Download
Кузьменко О.В., Боженко В.В., Кіріл’єва А.В. ДОСЛІДЖЕННЯ ЗВ’ЯЗКІВ МІЖ СОЦІАЛЬНИМИ, ЕКОНОМІЧНИМИ ТА ПОЛІТИЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ В КРАЇНІ: МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-2-6
Завантажити
Download
Носань Н.С., Куценко Д.М. ОСНОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ НА МІКРО- ТА МАКРОРІВНЯХ: УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-2-7
Завантажити
Download

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Безпарточний М.Г., Березіна Л.М., Баган Н.В. ВИТРАТНИЙ СКЛАДНИК У СТРАТЕГІЧНОМУ РОЗВИТКУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-2-8
Завантажити
Download
Богаченко М.В. ОЦІНКА ЯКОСТІ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ МІСЬКОГО ПАСАЖИРСЬКОГО АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ В УКРАЇНІ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-2-9
Завантажити
Download
Бошота Н.В. РОЛЬ МІЖНАРОДНИХ ТУРИСТИЧНИХ ОПЕРАТОРІВ НА ТУРИСТИЧНОМУ РИНКУ УКРАЇНИ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-2-10
Завантажити
Download
Braikovska Аnna, Chychkan Yuliia VALUE BASED LEADERSHIP AND GENDER EQUALITY IN THE MODERN ORGANIZATIONS
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-2-11
Завантажити
Download
Бутова Т.Ю. ВИДОВА ФОРМАЛІЗАЦІЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА ТОРГІВЛІ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-2-12
Завантажити
Download
Гордієнко Н.І., Азарова Т.В. ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-2-13
Завантажити
Download
Давидова О.Ю. АНАЛІЗ ТА ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКІВ ІННОВАЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-2-14
Завантажити
Download
Данілова Е.І. ЗАГАЛЬНІ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІ ЦІЛІ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-2-15
Завантажити
Download
Єфремова Н.Ф., Коваленко О.В., Присвітла О.В. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ТА СКЛАДНИКИ СИСТЕМИ ЇЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-2-16
Завантажити
Download
Злотенко О.Б. ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ У СФЕРІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-2-17
Завантажити
Download
Квілінський О.С. ОЦІНЮВАННЯ СПРОТИВУ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-2-18
Завантажити
Download
Ляшенко Р.В. СТРУКТУРА, ПІДСИСТЕМИ ТА ЕЛЕМЕНТИ СИСТЕМНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ АГРОБІЗНЕСУ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-2-19
Завантажити
Download
Міщук Є.В. ЕКОНОМІЧНІ ІНТЕРЕСИ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЙОГО СТЕЙКХОЛДЕРІВ У КОНТЕКСТІ ЇХ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-2-20
Завантажити
Download
Навольська Н.В., Блащак Б.Я. МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРОГНОЗУВАННЯ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-2-21
Завантажити
Download
Наторіна А.О. КОН’ЮНКТУРА РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ ЦИФРОВОГО БІЗНЕСУ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-2-22
Завантажити
Download
Обидєннова Т.С., Гусаров О.О., Антипцева О.Ю. МЕТОДИ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В УМОВАХ РОЗРОБЛЕННЯ, ВПРОВАДЖЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-2-23
Завантажити
Download
Приймак Н.С. ОПІР ЯК ІНТЕГРОВАНА СОЦІАЛЬНА СКЛАДОВА УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-2-24
Завантажити
Download
Копча Ю.Ю. ФІНАНСОВА СКЛАДОВА В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-2-25
Завантажити
Download
Ліхота О.В. КОНЦЕПТУАЛЬНІ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ ЕЛЕМЕНТІВ ІНТЕГРОВАНИХ СИСТЕМ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-2-49
Завантажити
Download
Тягунова Н.М., Тягунова З.О. УПРАВЛІННЯ РЕПУТАЦІЙНИМИ РИЗИКАМИ В ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТАХ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-2-50
Завантажити
Download

 

Випуск № 2 (70) / 2019 (Частина 2)

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Сергієнко С.С.

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ АПК
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-2-26

Завантажити Download

Соколюк С.Ю.

ІНСТИТУЦІЙНА ТРАНСФОРМАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ: ІННОВАЦІЙНИЙ АСПЕКТ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-2-27

Завантажити
Download

Хілуха О.А., Ющищина Л.О. ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МЕНЕДЖМЕНТУ КОРПОРАЦІЇ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-2-28
Завантажити
Download
Чернега О.Б., Лохман Н.В. МОДЕЛЬ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-2-29
Завантажити
Download
Шандова Н.В. ДЖЕРЕЛА ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-2-30
Завантажити
Download
Юрченко Ю.О. СУТНІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-2-31
Завантажити
Download

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Василюк О.В.

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРНОГО КОМПЛЕКСУ В УМОВАХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ РЕГІОНУ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-2-32
Завантажити
Download
Позднякова А.М.

ВПРОВАДЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ РОЗУМНИХ СТАЛИХ МІСТ В УКРАЇНІ: ОСОБЛИВОСТІ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-2-33

Завантажити
Download

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Бондар А.В.

ФОРМИ СОЛІДАРНОГО ФІНАНСУВАННЯ ЕКОЛОГО-ОРІЄНТОВАНИХ ПРОЕКТІВ: ВІТЧИЗНЯНИЙ І ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПАРТНЕРСТВА СТЕЙКХОЛДЕРІВ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-2-34

Завантажити
Download

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Бойко С.В., Гошовська В.В., Масалітіна В.В.

ПРАГМАТИКА ПОДАТКОВОЇ КОМПОНЕНТИ ФІНАНСУВАННЯ ДОРОЖНЬОГО ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНІ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-2-35

Завантажити
Download

Семеног А.Ю., Доброгорська В.П.

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИКОРИСТАННЯ КРАУДФАНДИНГУ ЯК СПОСОБУ ЗОВНІШНЬОГО ФІНАНСУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-2-36

Завантажити
Download

Ситник І.П., Коротка А.П.

ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПЛАТІЖНИХ СИСТЕМ В УКРАЇНІ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-2-37

Завантажити
Download

Спасів Н.Я.

БЮДЖЕТНІ ВИДАТКИ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСІВ ОТГ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-2-38

Завантажити
Download

Хомутенко А.В.

ОРГАНІЗАЦІЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ ФІНАНСАМИ УКРАЇНИ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-2-39

Завантажити
Download

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Саванчук Т.М. ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ В ПРОЦЕСІ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ: ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-2-40
Завантажити
Download
Чайка Т.Ю., Мартинова В.В., Невмирич Д.В. СИСТЕМА КОЕФІЦІЄНТІВ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ АКТИВІВ: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗРАХУНКУ Й АНАЛІЗУ (НА ПРИКЛАДІ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ГОСТИННОСТІ)
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-2-41
Завантажити
Download

МАРКЕТИНГ

Багорка М.О. КОМПЛЕКСНИЙ МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-2-42
Завантажити
Download
Войнича Л.Й., Гринишин Г.М.

ДІДЖИТАЛ-МАРКЕТИНГ В УМОВАХ СОЦІАЛЬНО ОРІЄНТОВАНОЇ ЕКОНОМІКИ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-2-43

Завантажити
Download
Кусик Н.Л., Рудінська О.В., Багдікян С.В. МАРКЕТИНГ ПАРТНЕРСЬКИХ ВІДНОСИН В СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-2-44
Завантажити
Download
Пилипенко О.С.

ФОРМУВАННЯ ПРОГРАМ ЛОЯЛЬНОСТІ СПОЖИВАЧІВ В КОНТЕКСТІ ІННОВАЦІЙНОГО МАРКЕТИНГУ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-2-45

Завантажити
Download
Саідова Г.О., Радченко Г.А.

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ ЯК ДІЄВА СКЛАДОВА ПРОСУВАННЯ БІЗНЕСУ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-2-46

Завантажити
Download
Титаренко Л.М., Добрянська В.В., Бикова К.Ю.

ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ МІЖНАРОДНОГО МАРКЕТИНГУ КОМПАНІЇ ДЛЯ ВИХОДУ НА ЗОВНІШНІ РИНКИ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-2-47

Завантажити
Download
Ткачук М.Ю., Петропавловська С.Є.

ЗАСТОСУВАННЯ ОНЛАЙН-БРЕНДИНГУ У СТВОРЕННІ ІМІДЖУ МІСТА
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-2-48

Завантажити
Download
Теребій А.А.

СУТНІСТЬ ТА ФОРМИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-2-51

Завантажити
Download