ISSN 2520-2200

 

Випуск № 6 (68) / 2018

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Сикорский А.И.

НАЧАЛО ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ ТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ В МЕСОПОТАМИИ. ТОКЕННАЯ ПИСЬМЕННОСТЬ, КЛИНОПИСЬ, АЗБУКА. ЧАСТЬ 1
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2018-6-1

Завантажити Download

Сикорский А.И.

НАЧАЛО ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ ТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ В МЕСОПОТАМИИ. ТОКЕННАЯ ПИСЬМЕННОСТЬ, КЛИНОПИСЬ, АЗБУКА. ЧАСТЬ 2
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2018-6-2

Завантажити Download

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Бритченко И.Г., Гахраманов Э.Ч.

ВЛИЯНИЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ АЗЕРБАЙДЖАНА
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2018-6-3
Завантажити
Download
Полоус О.В., Захаренко Д.М. ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ЄС – США ТА ЄС – КИТАЮ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2018-6-4
Завантажити
Download
Хаджинов І.В., Шкурат М.Є. ТРАНСФОРМАЦІЯ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ПЕРСОНАЛУ МІЖНАРОДНИХ КОМПАНІЙ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2018-6-5
Завантажити
Download

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Бурлака Є.О. ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2018-6-6
Завантажити
Download
Дергачова В.В., Мартиненко О.В. ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ ЯК ЧИННИКА РОЗВИТКУ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2018-6-7
Завантажити
Download
Калачевська Л.І. ІНФОРМАЦІЙНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНА ПІДТРИМКА ЯК СКЛАДНИК РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ УКРАЇНИ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2018-6-8
Завантажити
Download
Колбушкін Ю.П., Клімова О.І., Петрик А.М. АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ПІДХОДІВ ДО ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО ОРІЄНТОВАНОЇ ЕКОНОМІКИ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2018-6-9
Завантажити
Download
Крамар І.Ю., Мариненко Н.Ю., Подвірна Т.В. СТРАТЕГІЧНІ ПРОГРАМИ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ НА 2018-2020 РОКИ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2018-6-10
Завантажити
Download
Носирєв О.О. МОДЕРНІЗАЦІЯ ПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ В УМОВАХ КРИЗОВИХ ПРОЦЕСІВ В ЕКОНОМІЦІ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2018-6-11
Завантажити
Download

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Бєзгіна О.С. ПОРТФЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДВИЩЕННЯМ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ВУГЛЕДОБУВНОГО ПІДПРИЄМСТВА
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2018-6-12
Завантажити
Download
Копецька Ю.О. УДОСКОНАЛЕННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВ ЦЕЛЮЛОЗНО-ПАПЕРОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2018-6-13
Завантажити
Download
Кривов’язюк І.В. СКЛАДНИКИ ФОРМУВАННЯ ЛІДЕРСЬКИХ КОМПЕТЕНЦІЙ СУЧАСНОГО КЕРІВНИКА ПІДПРИЄМСТВА
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2018-6-14
Завантажити
Download
Лазоренко Т.В., Солосіч О.С. КООПЕТИЦІЯ ЯК СУЧАСНИЙ ПІДХІД ДО СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2018-6-15
Завантажити
Download
Менчинська О.М. ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНТЕГРАЦІЙНИХ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ МАШИНОБУДУВАННЯ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2018-6-16
Завантажити
Download
Мозгова Г.В., Бойко Ю.А. ІННОВАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2018-6-17
Завантажити
Download
Нестеренко Р.В. СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЛОГІСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ: ЕКОНОМІЧНИЙ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТИ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2018-6-18
Завантажити
Download
Партика І.В. КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА САНАТОРНО-КУРОРТНОЇ СФЕРИ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2018-6-19
Завантажити
Download
Поляков П.А. СТРУКТУРНІ ЕЛЕМЕНТИ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2018-6-20
Завантажити
Download
Чукурна О.П. ОЦІНКА ВПЛИВУ ДОЛАРИЗАЦІЇ НА ЦІНОВУ ДИНАМІКУ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2018-6-21
Завантажити
Download
Яремко А.Д. ВИРОБНИЧИЙ СКЛАДНИК АНТИКРИЗОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2018-6-22
Завантажити
Download

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Варава Л.М., Савонік Н.Л.

ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ У СФЕРІ ЕКОНОМІЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ НА ПРИКЛАДІ РИНКУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2018-6-23
Завантажити
Download

Олешко Т.І., Геєць І.О., Павлюк Є.Л.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТА АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ЛОУКОСТЕРІВ В УКРАЇНІ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2018-6-24
Завантажити
Download

Шашина М.В.

ЗАПРОВАДЖЕННЯ СТРУКТУРНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ В КРАЇНАХ ЄС
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2018-6-25
Завантажити
Download

ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

Біткова Т.В., Гумірова Ю.С.

МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ДЕМОГРАФІЧНИХ ПРОЦЕСІВ НА ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ: СИСТЕМНО-ДИНАМІЧНИЙ ПІДХІД
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2018-6-26

Завантажити
Download

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Койчева Д.С., Кретов Д.Ю.

ОСОБЛИВОСТІ ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ РИНКУ БАНКІВСЬКОГО КОРПОРАТИВНОГО КРЕДИТУ В УКРАЇНІ НА РІЗНИХ ФАЗАХ КРЕДИТНОГО ЦИКЛУ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2018-6-27

Завантажити
Download
Кулікова Є.О.

ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА ФУНКЦІОНУВАННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2018-6-28

Завантажити
Download
Савчук Д.Г.

ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ АДМІНІСТРУВАННЯ МІСЦЕВИХ ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ В УКРАЇНІ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2018-6-29

Завантажити
Download

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Марина А.С., Феськіна З.Ю.

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ АВТОДОРОЖНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2018-6-30

Завантажити
Download
Сусіденко О.В.

ВИБІР ІНСТРУМЕНТІВ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ТА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ ПІДПРИЄМСТВА
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2018-6-31

Завантажити
Download

МАРКЕТИНГ

Колбушкін Ю.П., Радченко Г.А., Томчук А.С.

ОСОБЛИВОСТІ ТА МАРКЕТИНГОВІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПИВОВАРНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2018-6-32

Завантажити
Download

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Безпарточний М.Г., Артьомова А.В.

МЕТОД РОЗРАХУНКУ ОПТИМАЛЬНОЇ НАДІЙНОСТІ ФАКТОРІВ ОЦІНЮВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2018-6-33

Завантажити
Download
Дзюбановська Н.В.

АНАЛІЗ СТРУКТУРНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2018-6-34

Завантажити
Download
Ревенко Д.С.

СТРУКТУРНИЙ ПІДХІД ДО МОДЕЛЮВАННЯ СТІЙКОСТІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2018-6-35

Завантажити
Download

РЕЦЕНЗУВАННЯ

Смерічевський С.Ф.

РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ КУНАЄВА А.Ю. ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕНЕДЖМЕНТУ АВІАБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА: ТЕОРЕТИЧНІ, МЕТОДИЧНІ, ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ

Завантажити
Download