ISSN 2520-2200

Випуск № 51 / 2015

Випуск № 51 / 2015

Зміст

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

Анпілогова Ж. Д.

РОЛЬ КРЕДИТНИХ СПІЛОК НА ФІНАНСОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ

Завантажити Download

Борисюк І.О., Покотилюк В.І.

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА

Завантажити Download

Воєвутко А.М.

АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ ЯК ДИНАМІЧНОЮ СИСТЕМОЮ

Завантажити Download

Гаврилко Т.О., Гавриленко А.В.

ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ: СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО СТВОРЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ

Завантажити Download

Гармаш О.М.

МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ПРОСУВАННЯ ТА НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ НА РИНКУ ЛОГІСТИКИ

Завантажити Download

Онищук В.О.

ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА І ЙОГО ОСНОВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

Завантажити Download

Коваленко О.В.

СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРІТЕТИ РОЗВИТКУ МАРКЕТИНГО-ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВИ В УМОВАХ ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ

Завантажити Download

Іванченко Н.О., Кучер С.Л., Кудрява С.В.

АНАЛІЗ СУЧАСНИХ СИСТЕМ ТА МЕТОДІВ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ

Завантажити Download

Ковтуненко В.М.

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДЛЯ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Завантажити Download

Олешко Т.І., Слєсарь І.О.

МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ БЮДЖЕТУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Завантажити Download

Парій В.М., Процюк Д.В.

ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ

Завантажити
Download

Ратушна Н.В., Корнійчук О.О.

КОНКУРЕНТНИЙ СТАТУС АВІАПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Завантажити
Download

Соловей Н.В., Сліпенчук Г.В.

ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ В СФЕРІ АВІАЦІЙНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ УКРАЇНИ

Завантажити
Download

Тадєєв Ю.П., Бурлака О.М.

МОДЕЛЮВАННЯ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ У ВИБОРІ ПОСТАЧАЛЬНИКА СИРОВИНИ ДЛЯ НАФТОВОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

Завантажити Download

Астапова Г.В.

ЕКОНОМІЧНЕ СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ У СТРАТЕГІЧНОМУ УПРАВЛІННІ КОМЕРЦІЙНИМИ БАНКАМИ

Завантажити
Download

Ус Ю.В.

ОЦІНЮВАННЯ ПОТОЧНОГО РІВНЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Завантажити
Download

Фісун Ю.В.

LOW-COST, ЯК СТРАТЕГІЧНИЙ НАПРЯМОК РОЗВИТКУ ВНУТРІШНІХ АВІАЦІЙНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ В УКРАЇНІ

Завантажити
Download

Хмельницька О .В.

ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ КРИЗИ

Завантажити
Download

Коваленко О.В.

СУТНІСТЬ ТА ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ ВИТРАТ

Завантажити
Download

Сібрук В.Л.

ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ МАРКЕТИНГОВИХ РИЗИКІВ

Завантажити
Download

Кучерук Г.Ю.

ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО МЕХАНІЗМУ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ АВІА-ПІДПРИЄМСТВ

Завантажити
Download

Черепня Г.М.

ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ НА ОСНОВІ ПОБУДОВИ КЛАСИФІКАЦІЙНИХ ФУНКЦІЙ ВПЛИВУ РИЗИКІВ НА СТАН ДІЯЛЬНОСТІ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Завантажити
Download

Прохорова В. В., Антипцева О.Ю.

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМ РОЗВИТКОМ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ : МОТИВАЦІЙНО-ОРІЄНТОВАНА КОМПОНЕНТА

Завантажити
Download

Чорній Б.П.

УМОВИ ЗМЕНШЕННЯ РИЗИКІВ ПРИ ЗАЛУЧЕННІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ КОШТІВ У ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ

Завантажити
Download

Шубін А.В.

ОПТИМІЗАЦІЯ ДЕПОЗИТНОЇ ПОЛІТИКИ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

Завантажити
Download

Тульчинська С.О.

ШЛЯХИ УСУНЕННЯ НЕДОЛІКІВ ПРИ ВИЗНАЧЕННІ ПРІОРИТЕТІВ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Завантажити
Download

Міщенко М.І.

ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ УДОСКОНАЛЕННЯ ЛОГІСТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА ТРАНСПОРТІ

Завантажити
Download

Коваленко О.В.

СУТНІСТЬ ТА ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ ВИТРАТ

Завантажити
Download

Тульчинський Р.В.

РОЛЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Завантажити
Download

Гладка І.В.

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ У СИСТЕМІ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКИХ ВІДНОСИН

Завантажити
Download

Коба В.Г.

УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ЯК ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКТІВ ТА ПОСЛУГ

Завантажити
Download

МізюкС.Г., Шелудченко В.В.

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ УМОВИ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ

Завантажити
Download

Петровський О.М., Петровська С.В.

ТРАНСФЕР ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ В АВІАТРАНСПОРТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Завантажити
Download