ISSN 2520-2200

Випуск № 50 / 2014

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

Анпілогова Ж.Д.,  Олійник І.А.

КРИЗОВА СИТУАЦІЯ УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ ЇЇ РОЗВ'ЯЗКУ

Завантажити Download

Антипцева О.Ю.

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОЦІНКИ РІВНЯ ФІНАНСОВОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ В УМОВАХ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ

Завантажити Download

Отліванська Н.В.

МЕТОДОЛОГІЯ АНАЛІЗУ ЛАНЦЮЖКА СТВОРЕННЯ ЦІННОСТІ

Завантажити Download

Борисенко О.С.

ІННОВАЦІЇ В МАРКЕТИНГОВИХ СТРАТЕГІЯХ ПІДПРИЄМСТВ

Завантажити Download

Горбатюк С.В.

ОСНОВНІ ЗАЕіДАННЯ МОНІТОРИНГУ ЗЕМЛІ

Завантажити Download

Давидова О.Ю.

ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОГО СТАТУСУ ПІДПРИЄМСТВА: ФУНКЦІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ

Завантажити Download

Касьянова H.В.

КОНТРОЛІНГ В ПЛАНУВАННІ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ АВІАПІДПРИЄМСТВА

Завантажити Download

Коваленко О.В.

ЕВОЛЮЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНА ПАРАДИГМА МАРКЕТИНГОВО- ІННОВАЦІЙНОЇ СИНЕРГИЗАЦІЇ СУЧЧСНОЇ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ

Завантажити Download

Онищук В.О.

ВИЗНАЧЕННЯ ПОТЕНЦІЙНИХ УМОВ РЕАЛІЗАЦІЇ МЕХАНІЗМУ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ЗАТРЕБУ ВАНОСТІ

Завантажити Download

Разумова К.М. 

ОЦІНКА КОНКУРЕНТНИХ ПОЗИЦІЙ ПІДПРИЄМСТВ ПАСАЖИРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ З УРАХУВАННЯМ ЛОЯЛЬНОСТІ СТРАТЕГІЧНИХ ПАРТНЕРІВ

Завантажити
Download

Сабірона І. 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ МЕТОДИКИ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ АВІАЦІЙНИХ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

Завантажити
Download

Тульчинський Р.В.

ВИКОРИСТАННЯ ФРАНЧАЙЗИНГУ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Завантажити
Download

Черепня Г.М.

УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ: МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ

Завантажити Download

Олешко Т.І., Северннова А.П.

ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ ПРОЦЕСІ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ

Завантажити
Download

Тульчинська C.O., Коетюнік О.В.

ЕКОНОМІЧНІ ТА СИСТЕМНО-УНІВЕРСАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НА ШЛЯХУ ФІНАНСУВАННЯ НАУКОВО-ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Завантажити
Download

Позняк O.В.

РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ЛОПСТИЧНОГО ПРОВАЙДЕРА

Завантажити
Download

Радченко О.А., Чернікова О.Г.

ВИКОРИСТАННЯ PEST-АНАЛІЗУ ДІЯЛЬНОСТІ АЕРОПОРТІВ

Завантажити
Download

Герасименко І.M.

МЕХАНІЗМ МАРКЕТИНГОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АВІАКОМПАНІЇ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ПРИ ВИКОНАННІ АГРОАВІАЦІЙНИХ РОБІТ

Завантажити
Download

Ареф'сва О.В.

ІННОВАЦІЙНІ ІМПЕРАТИВИ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Завантажити
Download

Ярмолюк О.Я.

СОЦІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ВЗАЄМОВІДНОСИНАМИ З КЛІЄНТАМИ

Завантажити
Download

Yanriolyuk О.

SOCIAL CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT WITH CLIENTS

Завантажити
Download