ISSN 2520-2200

Випуск № 49 / 2014

Зміст

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

Астапова Г.В., Ареф’єв С.О.

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРИНЦИПИ УПРАВЛІННЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЄЮ ПІДПРИЄМСТВ

Завантажити Download

Безугла Ю.Є

КОГНІТИВНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОЇ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА

Завантажити Download

Біленко Т.І.

ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В СУЧАСНИХ КРИЗОВИХ УМОВАХ

Завантажити Download

Василенко В.А.

ПРОБЛЕМИ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ, ЯК ОСНОВИ ОЦІНКИ ЯКОСТІ КРЕДИТНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ

Завантажити Download

Гаврилко Т.О., Гавриленко А.В.

СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ: МОЖЛИВОСТІ ТА СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ

Завантажити Download

Дубовик Н.А.

РОЛЬ КОНСЕНСУСУ ПОЛІТИЧНИХ ЕЛІТ У ПОДОЛАННІ КРИЗОВОГО СТАНУ

Завантажити Download

Ємельяненкова Н.Б.

ТРАНСФЕР РАДІОТЕХНОЛОГІЙ У ІННОВАЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ГАЛУЗІ ЗВ’ЯЗКУ

Завантажити Download

Ільчук В.П.

ФІНАНСОВО-КОРПОРАТИВНІ УМОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ЕНЕРГО- ТА РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ В АВІАПІДПРИЄМСТВАХ

Завантажити Download

Ковова І.С.

СТРУКТУРА ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ

Завантажити Download

Ковальчук Л.С.

ІМІДЖ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ ТА ПОЛІТИЧНОГО ЛІДЕРА

Завантажити
Download

Колесник М.В.

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЄЮ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Завантажити
Download

Криворучко О.В.

ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ФОРМ І МЕТОДІВ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АВІАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ В СИСТЕМІ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ

Завантажити
Download

Кривуца А.В.

ПЛАНУВАННЯ ТА РОЗПОДІЛ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ЗА ДОПОМОГОЮ СППР

Завантажити Download

Мержвинська А.М.

ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ КРЕАТИВНОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ І ЗА КОРДОНОМ

Завантажити
Download

Олешко Т.І.

МОДЕЛЮВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ АВІАКОМПАНІЙ УКРАЇНИ

Завантажити
Download

Пунда О.В.

ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ЯК СКЛАДОВА УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА

Завантажити
Download

Ратушна Н.В.

МОДЕЛЮВАНННЯ ВВП УКРАЇНИ В ПЕРІОД ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ

Завантажити
Download

Тофанчук А.Т.

ОСНОВИ ПОЛІТИКИ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ В АВІАТРАНСПОРТНІЙ СФЕРІ

Завантажити
Download

Фісун Ю.В.

ЗЛИТТЯ І ПОГЛИНАННЯ КОМПАНІЙ: ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНИХ СТРАТЕГІЙ

Завантажити
Download

Штангрет А. М.

МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ КЛЮЧОВИХ ФАКТОРІВ НА ІННОВАЦІЙНО-СПРЯМОВАНЕ ІНВЕСТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ

Завантажити
Download

Данілова Е.І.

РОЗВИТОК КОРПОРАТИВНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ ЄС: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ

Завантажити
Download

Касьянова Н.В.

УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЄЮ АВІАПІДПРИЄМСТВ

Завантажити
Download

Петровська С.В.

ВПЛИВ ФАКТОРІВ МАКРОСЕРЕДОВИЩА НА РОЗВИТОК ВІТЧИЗЯНИХ АВІАПІДПРИЄМСТВ

Завантажити
Download