ISSN 2520-2200

Випуск № 48 / 2014

Випуск № 48 / 2014

Зміст

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

Астапова Г.В.

ПРОБЛЕМИ НЕЦІЛЬОВОГО ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ                                                                                          

Завантажити    
Download

Анпілогова Ж.Д., Жуківська О.О.

ПРОБЛЕМИ КОЛИВАННЯ КУРСУ ВАЛЮТ В УКРАЇНІ

Завантажити
Download

Горбатюк Л.А.

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ЗЛИТТІВ ТА ПОГИНАНЬ У БАНКІВНИЦТВІ

Завантажити
Download

Костюнік О.В.

УРАХУВАННЯ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ В ПРОЦЕСІ ФІНАНСОВОЇ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ

Завантажити
Download

Крапко О.М.

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ АДАПТИВНОЇ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ АЕРОПОРТІВ

Завантажити
Download

Латишева О.В.

ЕКОЛОГІЧНІ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ АВІАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ: ФОРМУВАННЯ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ

Завантажити
Download

Надрага В.І.

МЕТОДИ ЕКСПЕРТНИХ ОЦІНОК В УПРАВЛІННІ СОЦІАЛЬНИМИ РИЗИКАМИ

Завантажити
Download

Соловей Н.В.

ПРОБЛЕМИ РОЗПОДІЛУ ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ

Завантажити
Download

Суворова І.М.

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ В УПРАВЛІННІ АВІАТРАНСПОРТНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Завантажити
Download

Тофанчук А.Т.

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ В УПРАВЛІННІ АВІАТРАНСПОРТНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Завантажити
Download

Пристайко О.П., Шимчук Д.С.

УПРАВЛІННЯ ВЛАСНИМ КАПІТАЛОМ БАНКІВ ЯК СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Завантажити
Download

Сібрук В.Л.

ОЦІНКА ФАКТОРІВ ВПЛИВУ ЕЛЕМЕНТІВ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ НА СПОЖИВАЧА

Завантажити
Download

Кліментов В.В.

НОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ЭНЕРГОУЧЕТА

Завантажити
Download

Калиневич Г.

ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ ТА ЙОГО МІСЦЕ В ЗАГАЛЬНІЙ СИСТЕМІ КОНТРОЛЮ

Завантажити
Download

Тульчинська С.О.

СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ РЕГІОНІВ

Завантажити
Download

Ареф`ев В.О.

АРИЗИКИ В ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Завантажити
Download

Пильнова В.П., Пильнов Д.О.

ОБЛІК ДОХОДІВ І ВИТРАТ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ: МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ОЦІНКА, ДЕТАЛІЗАЦІЯ

Завантажити
Download

Вовк О.М.

ТЕОРЕТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ

Завантажити
Download

Гаврилко Т.О., Білковська Д.І.

МОБІЛЬНИЙ БАНКІНГ: ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ НА УКРАЇНСЬКОМУ РИНКУ

Завантажити
Download

Малахівська Г.В., Шевченко А.А.

АНАЛІЗ БЕНЕФІЦІАРІВ ТА ФЛОТУ УКРАЇНСЬКИХ АВІАКОМПАНІЙ

Завантажити
Download

Тофанчук А.Т.

НЕОБХІДНІСТЬ В ЗАСТОСУВАННІ ЕФЕКТИВНИХ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ АВІАКОМПАНІЄЮ

Завантажити
Download

Селіверстова І.О. ЖамО.Ю. Шундик Л.О.

РЕАЛІЗАЦІЯ ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ ФІНАНСАМИ

Завантажити
Download

Петровська С.В.

АВІДПОВІДАЛЬНИЙ МАРКЕТИНГ В УКРАЇНІ

Завантажити
Download