ISSN 2520-2200

Випуск № 38 / 2011

Випуск № 38 / 2011

Зміст

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

Петровська С.В., Гавриленко А.В

ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ ЯК СКЛАДОВОЇ ТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Завантажити Download

Жаворонкова Г.В.

ТЕХНОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ЯК СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНУ

Завантажити Download

Созинова І.В.

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ АВІАКОМПАНІЙ

Завантажити Download

Семенова С.М.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНАЛІЗУ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВАХ

Завантажити Download

Ануфрієва Є.І.

МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇТЕХНОЛОГІЧНОГО ОНОВЛЕННЯ АЕРОПОРТУ

Завантажити Download

Чібісова І.В., Гончаренко К.Є.

ОСОБЛИВОСТІ МІЖНАРОДНОГО ФРАНЧАЙЗИНГУ

Завантажити Download

Ружицький А.В.

ОЦІНКА СТАНУ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Завантажити Download

Мельник Н.О.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ В УКРАЇНІ

Завантажити Download

Полiщук О.В.

ФIНАНСОВИЙ IНЖИНIРИНГ ЯК IНСТРУМЕНТ ФIНАНСОВОГО РИНКУ

Завантажити Download

Тофанчук А.Т.

РОЗРОБКА ФІНАНСОВИХ ПЛАНІВ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ АВІАКОМПАНІЙ

Завантажити
Download

Пильнова В.П.

ВПЛИВ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ СТРАТЕГІЧНИХ АЛЬЯНСІВ ЯК ПРОВІДНОЇ ФОРМИ ЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ КАПІТАЛУ НА ЕКОНОМІЧНІ ПРОЦЕСИ ТА ЯВИЩА

Завантажити
Download

Шкода Т.Н.

СУТНІСТЬ АУТСОРСИНГУ В ОБЛАСТІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

Завантажити
Download

Алиев Ариф Бейлар оглы

ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ТОВАРНОГО РЫНКА В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Завантажити Download

Антонова О.М.

РЕСУРСНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Завантажити
Download

Василенко В.А.

ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ МАЛОЇ АВІАЦІЇ НА ЗАСАДАХ СТРАТЕГІЧНОГО АЛЬЯНСУ

Завантажити
Download

Подрєза С.М., Гуріна Г.С.

УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЮ ЕКОНОМІКОЮ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Завантажити
Download

Криворучко О.В.

ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ МІЖГАЛУЗЕВОЮ ВЗАЄМОДІЄЮ НА УКРАЇНСЬКОМУ АВІАРИНКУ

Завантажити
Download

Майборода І.С.

ОЦІНКА КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДРИЄМСТВА З УРАХУВАННЯМ ГАЛУЗЕВИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ

Завантажити
Download

Мушникова С.А.

УПРАВЛІНСЬКА ІННОВАЦІЯ ЯК ОБ'ЄКТИВНА НЕОБХІДНІСТЬ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Завантажити
Download

Сергієнко С.А.

ЕФЕКТИВНИЙ КОМПЛЕКС МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ НА РИНКУ АВІАТРАНСПОРТНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

Завантажити
Download

Сисоєв В.В.

ТЕОРЕТИЧНА СУТНІСТЬ ТА СКЛАДОВІ МЕХАНІЗМУ ЛОГІСТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ РЕСУРСНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ СИЛОВИХ СТРУКТУР

Завантажити
Download

Назаренко А.С.

ФУНКЦІОНАЛЬНО-ЦІЛЬОВИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ АЕРОПОРТІВ

Завантажити
Download

Хлопіна-Квіч О.І.

ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ ВЕНЧУРНОГО БІЗНЕСУ У СФЕРІ ДІЛОВОЇ АВІАЦІЇ

Завантажити
Download

Куча Д.О.

МЕТОД АНАЛІЗУ І КОНТРОЛЮ ВИТРАТ ЯК СКЛАДОВА ОЦІНКИ ЯКОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ

Завантажити
Download

Камiнська Т.В.

РІВЕНЬ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В ГЛОБАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ

Завантажити
Download

Кондрашевська О.Г.

РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ПЕРЕДУМОВА ЙОГО СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Завантажити
Download

Олійник Г.Ю.

КРИТЕРІЇ І ПРИНЦИПИ УПРАВЛІННЯ ЕСТРУКТУРИЗАЦІЄЮ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

Завантажити
Download

Колесник М.В., Шутак Р.М

УПРАВЛІННЯ СИНТЕЗОВАНОЮ МЕНТАЛЬНОЮ КОНСТРУКЦІЄЮ В СИСТЕМІ БРЕНД-МЕНЕДЖМЕНТУ

Завантажити
Download

Погребняк Д.В.

ФАКТОРИ ТА ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Завантажити
Download

Селіверстова І.О., Жам О.Ю.

ОСОБЛИВОСТІ ВІДОБРАЖЕННЯ ВИТРАТ В ДЕКЛАРАЦІЇ З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВА У ПЕРЕХІДНИЙ ПЕРІОД

Завантажити
Download

Овсяннікова Н.В.

ОСОБЛИВОСТІ МЕНЕДЖМЕНТУ ПРИРОДООХОРОННИХ ТЕРИТОРІЙ

Завантажити
Download

Коцукова І.О.

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ФІНАНСОВИХ ВІДНОСИН ПІДПРИЄМСТВ

Завантажити
Download