ISSN 2520-2200

Випуск № 37 / 2011

Випуск № 36 / 2011

Зміст

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

Загорулько В.М.

МАРКЕТИНГОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ

Завантажити Download

Щелкунов В.І., Петровська С.В.

ОБҐРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПОСЛУГ АВІАТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Завантажити Download

Созинова І.В..

УДОСКОНАЛННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СТРУКТУР УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ ШЛЯХОМ ЇХ ТРАНСФОРМУВАННЯ

Завантажити Download

Ковбатюк М.В., Міщенко В.В.

ОБҐРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ РОЗРОБКИ МЕТОДИКИ АНТИКРИЗОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ТРАНСПОРТНОЇ ГАЛУЗІ

Завантажити Download

Родченко В.В.


КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ТА МЕТОДИ ЙОГО ОЦІНЮВАННЯ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Завантажити Download

Косарев О.Й., Парій В.М., Герасимчук Ю.С.

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА АВІАКОМПАНІЇ В КОНТЕКСТЕ ОСВОЄННЯ ГЕОЕКОНМІЧНОГО ПРОСТОРУ

Завантажити Download

Багровецька І.В.

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ АВТОТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Завантажити Download

Малій О.В.

НЕЦІНОВІ СТРАТЕГІЇ ОБМЕЖЕННЯ ВСТУПУ НА РИНОК НОВИХ УЧАСНИКІВ

Завантажити Download

Лащенко О.Ю, Весельська Ю.Е.

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКУ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ

Завантажити Download

Бондаренко О.М., Зубченко А.П.

ВИЗНАННЯ СУТНОСТІ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІЗ ВІДПОВІДНО ДО НАЦІОНАЛЬНИХ ТА МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Завантажити Download

Скібіцький О. М.

МІСЦЕ І ЗАВДАННЯ ПСИХОЛОГІЇ В СИТЕМІ УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМ ПОТЕНЦІАЛОМ

Завантажити Download

Матвєєв В.В., Крапко О.М.

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕДУМОВ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ОБ’ЄДНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ

Завантажити Download

Дяченко Т.О., Логвінова С.А.

СЕГМЕНТАЦІЯ ТА НЕОБХІДНІСТЬ ФОРМУВАННЯ КАНАЛІВ ПРОДАЖУ ДЛЯ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ

Завантажити Download

Апарова О.В.

ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА

Завантажити
Download

Скібіцька Л. І.

КЕРІВНИЦТВО І ЛІДЕРСТВО В АНТИКРИЗОВОМУ УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ

Завантажити
Download

Овсяннікова Н.В.

ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ВЗАЄМОВІДНОСИНАМИ ЗІ СПОЖИВАЧАМИ НА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОМУ РИНКУ

Завантажити
Download

Могиліна Л.А

АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ: ВИДИ ТА АЛГОРИТМ РЕАЛІЗАЦІЇ

Завантажити
Download

Паламарчук В.А.

МЕХАНІЗМ ВІДТВОРЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ДЕФІЦІТУ/p>

Завантажити
Download

Шкода Т.Н.

ЦЕНТР ОЦІНКИ КОМПЕТЕНЦІЙ ПРАЦІВНИКІВ

Завантажити
Download

Дребот С.Д.

ВИЗНАЧЕННЯ КЛАСІВ НЕБЕЗПЕК ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ МОНІТОРИНГУ

Завантажити
Download

Шуляк О.І., Кругляк І.О.

ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ – ВИРІШАЛЬНИЙ ФАКТОР СУСПІЛЬНОГО ПРОГРЕСУ

Завантажити
Download

Полянская Н.Е., Ремыга Ю.С.

РАЗВИТИЕ ДИВЕРСИФИКАЦИИ: ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ Завантажити
Download

Антонова О.М.

ОЦІНКА РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА: ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ

Завантажити
Download

Олійник Г.Ю., Рябчун Т.С.

КРИТИЧНИЙ АНАЛІЗ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ РЕФОРМУВАННЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ ТА ЙОГО ОСНОВНИХ СТРУКТУРНИХ МОДЕЛЕЙ

Завантажити
Download

Фісун Ю.В.

ВПЛИВ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА РОЗВИТОКТУРИСТИЧНОГО РИНКУ

Завантажити
Download

Гребенюк О. В., Демешок О. О.

ОЦІНЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТАТНЬОГО РІВНЯ ЇЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Завантажити
Download

Артамонова О.В.

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПОСЛУГ АВІАКОМПАНІЙ НА РИНКУ ВАНТАЖНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

Завантажити
Download

Sibruk V.L., Kryshkevych K. A.

DEVELOPMENT OF BLUETOOTH MARKETING IN UKRAINE

Завантажити
Download

Криворучко О.В.

РОЗРОБКА СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ ПРИ НАДАННІ АВІАКЕЙТЕРИНГОВИХ ПОСЛУГ

Завантажити
Download

Шевченко М.О.

ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ АВІАПІДПРИЄМСТВ

Завантажити
Download

Ложачевська О.М., Ложачевська А.С.

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ АВІАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

Завантажити
Download

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

Гирич В.Ю.

АЛГОРІТМ ПРОГНОЗУВАННЯ АВІАЦІЙНИХ ВАНТАЖНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

Завантажити Download