ISSN 2520-2200

 

Випуск № 1 (90) / 2023

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Смерічевський С.Ф.,
Ороховська Л.А.

ФЕНОМЕН НЕОТЕХНОЛОГІЧНОГО ВІДТВОРЕННЯ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2023-1-1

Завантажити

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Ваганова Л.В.

МІСЦЕ ВІЙНИ У ЦИКЛІЧНІЙ ДИНАМІЦІ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ: ВИКЛИКИ ДЛЯ УКРАЇНИ ТА ЄС
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2023-1-2

Завантажити

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Кавун-Мошковська О.О.

PRIVATE LABELS У РОЗДРІБНІЙ ТОРГІВЛІ: СУТНІСТЬ, ВИДИ ТА РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2023-1-3

Завантажити

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Захаркіна Л.С.,
Олійник В.М., Чухно Р.Ю.

СКЛАДОВІ ФОРМУВАННЯ ПУБЛІЧНОСТІ ТА ПРОЗОРОСТІ ФІНАНСІВ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2023-1-4

Завантажити

МАРКЕТИНГ

Окландер І.М.

ДИНАМІЧНЕ ЦІНОУТВОРЕННЯ – ПРОГРЕСИВНА ТЕНДЕНЦІЯ ЦИФРОВОГО МАРКЕТИНГУ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2023-1-5

Завантажити

Шевченко А.В., Стельмашенко О.О.,
Марчук В.В.

ЗМІНИ СПОЖИВЧОЇ ПОВЕДІНКИ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЦИФРОВИХ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2023-1-6

Завантажити

Косова Т.Д., Тренкін Є.С.

ТІНІЗАЦІЯ ГРОШОВО-ФІНАНСОВИХ ВІДНОСИН НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ З ОГЛЯДУ НА ФОРМАЛЬНІ І НЕФОРМАЛЬНІ ІНСТИТУТИ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2023-1-7

Завантажити

Тельнова Г.В., Попов В.К.

МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОСТУ МЕТОДАМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛІЗУ ДАНИХ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2023-1-8

Завантажити 

РЕЦЕНЗУВАННЯ

Смерічевський С.Ф.

РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ «МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ ТА ПІДПРИЄМНИЦЬКІ РИЗИКИ» ЗА РЕД. ПРОФ. М.А. ОКЛАНДЕРА

Завантажити

Смерічевський С.Ф.

РЕЦЕНЗІЯ НА КОЛЕКТИВНУ МОНОГРАФІЮ «УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ЕКОНОМІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ» ЗА ЗАГАЛЬНОЮ НАУКОВОЮ РЕДАКЦІЄЮ Д.Е.Н., ПРОФ. В.В. ПРОХОРОВОЇ

Завантажити