ISSN 2520-2200

 

Випуск № 3 (89) / 2022

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Antoci Natalia

THE CONTENT AND BASIC CHARACTERISTICS OF INTERNATIONAL MIGRATION
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2022-3-1

Завантажити

Белінська Г.В.,
Нюкіна В.А.

ТРАНСФОРМАЦІЇ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СВІТОСИСТЕМИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2022-3-2

Завантажити

Вовченко О.В.

МАСШТАБНІСТЬ ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2022-3-3

Завантажити

Кошик О.М.,
Тельнова Г.В.

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ЯК ФАКТОРУ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІК КРАЇН СВІТУ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2022-3-4

Завантажити

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Білан А.О.

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2022-3-5

Завантажити

Сімахова А.О.,
Ніколаєнко А.К.

ВПЛИВ ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ НА НАЦІОНАЛЬНИЙ ІТ-СЕГМЕНТ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2022-3-6

Завантажити

Філяк М.С.,
Завадовська Ю.Ю.

ФАКТОРИ ДОВГОСТРОКОВОГО ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ МІСТА ОЧИМА МЕШКАНЦЯ-ІНВЕСТОРА
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2022-3-7

Завантажити

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Esmira Hasanzade

MAIN FEATURES AND MACROECONOMIC ASPECT OF ECONOMIC SECURITY
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2022-3-8

Завантажити

Орлов В.В.

ЕВОЛЮЦІЯ ТА ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ КАТЕГОРІЇ «ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА»
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2022-3-9

Завантажити

Радченко О.А.,
Войченко Т.О.,
Казанська О.О.

МАРКЕТИНГОВИЙ АУДИТ ДЛЯ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2022-3-10

Завантажити

Сазонова С.В. КОНЦЕПЦІЯ ІННОВАЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОАЛОМ ТЕЛЕКОМУНІАЦІЙНИХ ПІДПИЄМСТВ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2022-3-11

Завантажити

Чумак О.В.,
Соловйова О.О.,
Петровський О.А.
ТЕОРЕТИЧНЕ ПІДҐРУНТЯ КОНЦЕПЦІЇ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2022-3-12
Завантажити

ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

Бондаревська К.В.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2022-3-13

Завантажити

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Винниченко Н.В.,
Денисенко О.В.

ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ СЕРЕДНЬОСТРОКОВОГО БЮДЖЕТНОГО ПЛАНУВАННЯ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2022-3-14

Завантажити

Гладинець Н.Ю.,
Петричко М.М.,
Лінтур І.В.

ВАЛЮТНА ЛІБЕРАЛІЗАЦІЯ ЯК НЕОБХІДНА ПЕРЕДУМОВА ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ У МІЖНАРОДНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ПРОСТІР
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2022-3-15

Завантажити

Мискін Ю.І.,
Маршалок Т.Я.,
Мискіна О.О.

НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2022-3-16

Завантажити

Шепиленко В.Ю.

ОКРЕМІ АСПЕКТИ БОРГОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ: ДОВОЄННИЙ ТА ВОЄННИЙ ПЕРІОД
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2022-3-17

Завантажити

Ярошевська О.В.,
Карась Д.В.,
Кушнір А.С.

КРЕДИТИ БАНКІВСЬКОЇ УСТАНОВИ ТА ЛОМБАРДУ: ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА МЕХАНІЗМІВ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2022-3-18

Завантажити

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Косова Т.Д., Біляк С.Л.,
Розводовська М.А.
ДЕПОЗИТНІ І КРЕДИТНІ ОПЕРАЦІЙ БАНКІВСЬКОЇ УСТАНОВИ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНОГО СТАНУ: ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ, АУДИТУ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2022-3-19
Завантажити 

МАРКЕТИНГ

Жамойда О.А. СУЧАСНІ ІНСТРУМЕНТИ ХЕДЖУВАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ РИЗИКІВ ПІДПРИЄМСТВА ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЙОГО КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2022-3-20
Завантажити 
Полоус О.В.,
Радченко Г.А.,
Паркер М.О.
МАРКЕТИНГОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО АВТОМОБІЛЬНОГО РИНКУ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2022-3-21
Завантажити 
Радченко О.А.,
Сібрук В.Л.,
Левківська О.О. 
РОЛЬ І МІСЦЕ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОДУКТУ В СТАЛОМУ РОЗВИТКУ КОСМЕТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ: ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2022-3-22
Завантажити 

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Комар Б.І.,
Ревенко Д.С.,
Мосьпан І.А.
МОДЕЛЮВАННЯ РІВНЯ ІННОВАТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2022-3-23
Завантажити 

Касьянова Н.В.,
Кузьмінова О.В.

ЦИФРОВІ ІНСТРУМЕНТИ УПРАВЛІННЯ ПОПИТОМ НА ПРОДУКЦІЮ ПІДПРИЄМСТВА
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2022-3-24

Завантажити

Райчева Л.І.

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ МОРСЬКИХ ПОРТІВ У СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2022-3-25

Завантажити

Смілянець В.В.

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МАРКЕТИНГОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ АВІАПІДПРИЄМСТВ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2022-3-26

Завантажити

Шевченко А.В., Марчук В.В. 

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПОПИТОМ НА ОСНОВІ ЦИФРОВИХ МАРКЕТИНГОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2022-3-27

Завантажити