ISSN 2520-2200

 

Випуск № 1 (87) / 2022

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Фомішина В.М.,
Чайка-Петегирич Л.Б.,
Федорова Н.Є.

ОЦІНКА ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2022-1-1

Завантажити

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Нагара М.Б.

КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ ЕКОСИСТЕМИ: СКЛАДОВІ ТА КОЛАБОРАТИВНІ ЗВ’ЯЗКИ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2022-1-2

Завантажити

Скиба М.В.

ІНВЕРСІЯ ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПАСАЖИРСЬКИХ АВІАЦІЙНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ В УМОВАХ ВИКЛИКІВ ГЛОБАЛЬНОЇ ПАНДЕМІЇ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2022-1-3

Завантажити

Смерічевський С.Ф., Михальченко О.А.

ВІЙСЬКОВА ЕКОНОМІКА АВІАЦІЙНО-КОСМІЧНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ ЯК ОБ’ЄКТ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2022-1-4

Завантажити

Терещенко О.В.

РЕЖИМ ВАЛЮТНОГО КУРСУ ЯК ОБ’ЄКТ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ В УМОВАХ ВІДКРИТОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2022-1-5

Завантажити

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Артюхіна М.В.

УПРАВЛІННЯ КОНСАЛТИНГОВИМИ ПРОЄКТАМИ МЕТОДОМ KANBAN
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2022-1-6

Завантажити

Гуцуляк В.Р., Гуцуляк В.М.

ОСНОВНІ РИЗИКИ ІНДУСТРІЇ 4.0 ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ РОЗВИТКУ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2022-1-7

Завантажити

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Версаль Н.І., Прилепа А.В.

LTV ЯК МАКРОПРУДЕНЦІЙНИЙ ІНСТРУМЕНТ ГАЛЬМУВАННЯ БУМІВ У КРЕДИТУВАННІ ДОМОГОМПОДАРСТВ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2022-1-8

Завантажити

Malyshko Vitalina,
Jaremenko Liudmyla,
Petryk Bohdan

FINANCIAL POLICY OF THE HIGHER EDUCATION INDUSTRY: FOREIGN EXPERIENCE FOR UKRAINE
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2022-1-9

Завантажити

Чижова Т.В.

ДІЯЛЬНІСТЬ СУБ'ЄКТІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УМОВАХ ФІСКАЛІЗАЦІЇ БІЗНЕСУ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2022-1-10

Завантажити

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Голуб Н.О.

ЕМФІТЕВЗИС: ІСТОРІЯ ТА ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2022-1-11

Завантажити

Замай О.О.

МЕТОДОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ ЗВІТНОСТІ ПРО УПРАВЛІННЯ В СИСТЕМІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗОВНІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ПІДПРИЄМСТВ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2022-1-12

Завантажити

Степаненко О.І.

ДЕФІНІЦІЯ КАТЕГОРІЇ «ПРИБУТОК»: НАУКОВИЙ АСПЕКТ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2022-1-13

Завантажити

МАРКЕТИНГ

Багорка М.О.,
Абрамович І.А.

ФОРМУВАННЯ КОМПЛЕКСНОЇ СИСТЕМИ АГРАРНОГО МАРКЕТИНГУ ПІДПРИЄМСТВА
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2022-1-14

Завантажити

Данкеєва О.М.

МОНІТОРИНГ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА ФУНКЦІОНУВАННЯ РОЗДРІБНОЇ МЕРЕЖІ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2022-1-15

Завантажити

Іванечко Н.Р.,
Окрепкий Р.Б.,
Павелко В.І.

SEO ОПТИМІЗАЦІЯ: СЕМАНТИЧНЕ ЯДРО
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2022-1-16

Завантажити

Шевченко А.В.,
Марчук В.В., Адєєва Г.В.

СТАНДАРТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2022-1-17

Завантажити

Кот Л.Л.

КРАУДФАНДИНГ ТА ФАНДРЕЙЗИНГ ЯК МЕХАНІЗМИ ФІНАНСУВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА У НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2022-1-18

Завантажити