ISSN 2520-2200

 

Випуск № 1 (81) / 2021

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Павлюк В.І., Муленко В.М.

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ «ПОСЛУГА»: СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ТРАКТУВАННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПОНЯТІЙНОГО АПАРАТУ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2021-1-1

Завантажити

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Калюжна Н.Г., Ковтун Т.К.

ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ДЕРЖАВ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ РЕЦЕСІЇ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2021-1-2

Завантажити

Ороховська Л.А., Кошетар У.П.

ЕКОЛОГІЧНІ СТРАТЕГІЇ ТНК В КОНТЕКСТІ КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2021-1-3

Завантажити

Титаренко Л.М., Сакало Т.Б.

ТРУДОВА МІГРАЦІЯ З УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ВИМІРИ В СИСТЕМІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2021-1-4

Завантажити

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Панченко Н.Г., Токмакова Є.В.

ДЕСТРУКТИВИ РОЗВИТКУ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2021-1-5

Завантажити

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Garmider Larisa, Dubnitskyi Volodymyr, Likhopek Denis

INTELLECTUAL SERVICES SECTOR: FEATURES OF ESTABLISHMENT AND DEVELOPMENT OF ENGINEERING
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2021-1-6

Завантажити

Добровольська О.В., Дуброва Н.П.

MDA-АНАЛІЗ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ ЙМОВІРНОСТІ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВА (НА ПРИКЛАДІ АВ ТОВ «АГРОЦЕНТР К»)
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2021-1-7

Завантажити

Олійник Н.Ю.

ДЕЛЕГУВАННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ЯК ПЕРЕДУМОВА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ПЕРСОНАЛУ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2021-1-8

Завантажити

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Олешко Т.І., Попик Н.В., Юровицька О.М.

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА АВІАКОМПАНІЇ «МІЖНАРОДНІ АВІАЛІНІЇ УКРАЇНИ»
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2021-1-9

Завантажити

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Качановський О.І.

ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ, СПРИЧИНЕНИХ НЕПРОВЕДЕННЯМ РЕКУЛЬТИВАЦІЇ ЗЕМЕЛЬ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2021-1-10

Завантажити

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Малишко В.В.

ДЕРЖАВНИЙ БОРГ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ УПРАВЛІННЯ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2021-1-11

Завантажити

МАРКЕТИНГ

Князєва Т.В., Алексеєнко І.М.

МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2021-1-12

Завантажити

Кушнір Т.М.

МАРКЕТИНГОВИЙ ПІДХІД ДО ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЛІТИЧНОГО РИНКУ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2021-1-13

Завантажити

Нагиєва Айсель

ФОРМУВАННЯ РИНКУ ЕКОЛОГІЧНИХ ПОСЛУГ: СУТНІСТЬ, ОСОБЛИВОСТІ, ІНСТРУМЕНТАРІЙ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2021-1-14

Завантажити

Шевченко А.В., Савченко А.Ю., Квітко Д.

ІНТЕГРОВАНИЙ ПІДХІД ДО ВИВЧЕННЯ ДОСВІДУ СПОЖИВАЧІВ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2021-1-15

Завантажити

Шупрудько Н.В.

ПРИНЦИПИ БЕЗПЕКИ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ В УКРАЇНІ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2021-1-16

Завантажити

Зрибнєва І.П.

ВИБІР МЕТОДИКИ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА З УРАХУВАННЯМ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2021-1-17

Завантажити

Іванчов П.В.

АНАЛІЗ ІННОВАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ МЕДИЧНОЇ ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2021-1-18

Завантажити

Атамас О.П.

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ ЕКОНОМІКИ ДЕРЖАВИ ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ: ОКРЕМІ ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2021-1-19

Завантажити