ISSN 2520-2200

 

Випуск № 6 (80) / 2020

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Грищенко В.Ф., Грищенко І.В.

БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩЕ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ РИНКУ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УКРАЇНІ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-6-1

Завантажити

Лєонов С.В., Золковер А.О.

ВПЛИВ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КАНАЛУ ТІНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ НА МАКРОЕКОНОМІЧНУ СТАБІЛЬНІСТЬ В КРАЇНІ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-6-2

Завантажити

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Ватченко О.Б., Шаранов Р.С.

АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОГО РИНКОВОГО СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-6-3

Завантажити

Кравченко С.І., Панкова М.В.

РЕСУРСОЄМНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В УКРАЇНІ У РОЗРІЗІ СВІТОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-6-4

Завантажити

Нефедова О.Г.

СТРУКТУРА І ТИПИ КОНКУРЕНТНОГО ІМУНІТЕТУ ПІДПРИЄМСТВА
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-6-5

Завантажити

Пивоварова І.М.

ВПЛИВ НЕФОРМАЛІЗОВАНИХ ЗНАНЬ НА РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЇ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-6-6

Завантажити

Свістунов О.С.

СТРАТЕГІЧНІ АСПЕКТИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧО-ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ В УМОВАХ АКТИВІЗАЦІЇ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ПРОГРЕСУ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-6-7

Завантажити

Шкромида В.В.

ПОСЛІДОВНІСТЬ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ РЕПУТАЦІЙНИМИ АКТИВАМИ ПІДПРИЄМСТВА
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-6-8

Завантажити

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Писарева І.В., Погасій С.О., Усачова О.В.

ПРЯМИЙ ВПЛИВ ТУРИСТСЬКОЇ СФЕРИ НА РОЗВИТОК РЕГІОНУ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-6-9

Завантажити

ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

Гришко О.П.

РЕГУЛЮВАННЯ ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ ПРАЦІ У КОНТЕКСТІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-6-10

Завантажити

Мойсеєнко К.Є., Поляріна Є.С.

ВИМУШЕНО ПЕРЕМІЩЕНІ ОСОБИ: ПЕРЕДОВИЙ ДОСВІД ТА ВИЗНАЧЕННЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ, РЕАЛІЗАЦІЯ НОРМ РАДИ ЄВРОПИ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-6-11

Завантажити

Приймак Н.С., Шульженко І.В., Попозогло Т.С.

СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ В ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-6-12

Завантажити

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Суздалєва О.С.

НЕДЕРЖАВНІ ПЕНСІЙНІ ФОНДИ: СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-6-13

Завантажити

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Волошина-Сідей В.В.

ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ЗБАЛАНСОВАНИХ ПОКАЗНИКІВ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИМ СТАНОМ ПІДПРИЄМСТВА
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-6-14

Завантажити

Гринь В.П.

СТРАТЕГІЧНА ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ ТА НАПРЯМИ РЕАЛІЗАЦІЇ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-6-15

Завантажити

Мельник К.П.

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ІНСТИТУТУ АУДИТУ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-6-16

Завантажити

МАРКЕТИНГ

Олійник Г.Ю., Кадацька Т.О.

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ СИСТЕМОЮ КОМПАНІЇ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-6-17
Завантажити

Раменська С.Є., Радченко О.А., Янішевська А.Е.

СИСТЕМА ЗАЛУЧЕННЯ КЛІЄНТІВ НА РИНКУ ПОСЛУГ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-6-18

Завантажити

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Бакурова А.В., Діденко А.В.

СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПРОЗОРОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-6-19

Завантажити

Хмара М.П., Михайлов Р.В.

БЛОКЧЕЙН-РЕВОЛЮЦІЯ ЯК ПЕРЕХІД ДО ПРОМИСЛОВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 4.0
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-6-20

Завантажити

Маркова С.В.

ІННОВАЦІЙНА СКЛАДОВА ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-6-21

Завантажити