ISSN 2520-2200

 

Випуск № 2 (76) / 2020

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Бервено О.В., Броницький О.М.

ЗАЙНЯТІСТЬ У СТРУКТУРІ ЯКОСТІ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-2-1

Завантажити

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Захарченко Н.В., Маслій Н.Д., Жаданова Ю.О.

ВПЛИВ ЗМІН УПРОВАДЖЕННЯ ВАЛЮТНОЇ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ НА РОЗВИТОК ТА СТАБІЛІЗАЦІЮ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-2-2

Завантажити

Ніконенко У.М.

СУЧАСНІ ВИКЛИКИ МАКРОФІНАНСОВІЙ СТАБІЛЬНОСТІ В КРАЇНАХ – ЕКСПОРТЕРАХ СИРОВИННИХ РЕСУРСІВ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-2-3

Завантажити

Ткаліч Т.І.

УПОВІЛЬНЕННЯ ЗРОСТАННЯ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ ЯК ОЗНАКА ГЛОБАЛЬНОЇ РЕЦЕСІЇ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-2-4

Завантажити

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Доценко А.Ю.

ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРОЯВИ ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ ЯК ФЕНОМЕНА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ УКРАЇНИ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-2-5

Завантажити

Лаврик В.В.

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ НА ІНДЕКС ТАРИФНОГО НАВАНТАЖЕННЯ НАСЕЛЕННЯ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-2-6

Завантажити

Положенцева К.Л.

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ОПЛАТИ ПРАЦІ В УКРАЇНІ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-2-7

Завантажити

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Алієв Раміль Айдин

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ФОРМУВАННЯ ТУРИСТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-2-8

Завантажити

Білорус Т.В., Фірсова С.Г.

МЕТОДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ЗАДОВОЛЕНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ВНУТРІШНІМ HR-БРЕНДОМ КОМПАНІЇ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-2-9

Завантажити

Данілова Е.І.

УМОВА ЗБАЛАНСОВАНОСТІ ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ АВІАКОМПАНІЇ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-2-10

Завантажити

Пістунов І.М., Железнякова К.О.

ОПТИМІЗАЦІЯ РОЗДРІБНИХ ЦІН
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-2-11
Завантажити

Раменська С.Є., Хороших В.В., Радченко Г.А.

ПОЄДНАННЯ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ І МАРКЕТИНГУ ТЕРИТОРІЙ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-2-12

Завантажити

Стукан Т.М.

ІННОВАЦІЙНИЙ ТИП РОЗВИТКУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ЧИННИК ЗМІЦНЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНИХ ПОЗИЦІЙ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-2-133

Завантажити

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Беля А.Р.

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД ТА ВИКОРИСТАННЯ НИМИ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ У КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ РЕФОРМ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-2-14

Завантажити

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Ліснічук О.А., Сотник О.О.

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РЕАЛІЗАЦІЇ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ КРАЇН ЄС ТА УКРАЇНИ У СФЕРІ ФОРМУВАННЯ ДОХІДНОЇ ЧАСТИНИ БЮДЖЕТУ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-2-15

Завантажити

Чмерук Г.Г.

ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЇ BLOCKCHAIN НА ТРАНСФОРМАЦІЮ ФІНАНСОВИХ ВІДНОСИН СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-2-16
Завантажити

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Височан О.С., Оліховський В.Я. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ У ЛОУКОСТ-СЕГМЕНТІ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-2-17
Завантажити
Дорош Н.І., Кізенко Є.С. ОСОБЛИВОСТІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-2-18
Завантажити
Мазуренок О.Р., Плекан У.М. СТРАТЕГІЯ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ БУХГАЛТЕРСЬКИМ ОБЛІКОМ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-2-19
Завантажити
Соколенко Л.Ф. ОБ’ЄКТИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРУЮЧИХ КОМПАНІЙ СФЕРИ ЖКГ: ТРАНСФОРМАЦІЯ ПІДХОДУ ДО ІДЕНТИФІКАЦІЇ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-2-20
Завантажити

МАРКЕТИНГ

Багорка М.О., Юрченко Н.І. МАРКЕТИНГОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЯК АДАПТАЦІЙНИЙ СКЛАДНИК СУЧАСНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-2-21
Завантажити
Вовчанська О.М., Іванова Л.О. МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ СЕГМЕНТАЦІЙНИХ ЗМІННИХ НА СВІТОВОМУ РИНКУ ОЗДОРОВЧОГО ТУРИЗМУ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-2-22
Завантажити
Капінус Л.В., Лабінська Н.О., Скригун Н.П. МАРКЕТИНГОВА ПОВЕДІНКА ПОКУПЦІВ ТОВАРІВ У МАРКЕТПЛЕЙСІ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-2-23
Завантажити
Князєва Т.В., Шевченко А.В. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАХОДИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАХИСТУ СПОЖИВЧОГО РИНКУ УКРАЇНИ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-2-24
Завантажити
Пчелянська Г.О. ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЛОЯЛЬНОСТІ СПОЖИВАЧІВ НА ПРОДОВОЛЬЧОМУ РИНКУ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-2-25
Завантажити
Чорнописька Н.В., Болібрух Л.І. ЛІБЕРАЛІЗАЦІЯ РИНКУ ЗАЛІЗНИЧНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ В УКРАЇНІ: ВПЛИВ ІНТЕРЕСІВ СТЕЙКХОЛДЕРІВ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-2-26
Завантажити
Алєксєєнко Д.Д. ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИЙ МЕХАНІЗМ ВИРОБНИЦТВА ЛОКАЛЬНИХ СУСПІЛЬНИХ БЛАГ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-2-27
Завантажити
Мушникова С.А. СИСТЕМА ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ З КОНФІГУРУВАННЯ АЛГОРИТМІВ ГЕНЕРУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ ВПЛИВІВ НА БЕЗПЕКУ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-2-28
Завантажити
Проценко В.М. ЕКОНОМІКА ЗНАНЬ ЯК СТРАТЕГІЧНА ОСНОВА ІНТЕНСИФІКАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ ПОВЕДІНКОЮ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-2-29
Завантажити

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Ащеулова О.М., Мамайкін О.Р., Медяник В.Ю. ДОСЛІДЖЕННЯ СКЛАДНИКІВ ВНУТРІШНЬОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ГІРНИЧОЗБАГАЧУВАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-2-30
Завантажити
Барна М.Ю. ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА РЕАЛІЗАЦІЇ ПОТЕНЦІАЛУ АВІАЦІЙНОГО ТРАНСПОРТУ ДЛЯ РОЗВИТКУ В’ЇЗНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-2-31
Завантажити