ISSN 2520-2200

 

Випуск № 6 (74) / 2019 (Частина 1)

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Єлісєєва Л.В.

ВПЛИВ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА СОЦІАЛЬНИЙ КАПІТАЛ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-6-1

Завантажити

Мостепанюк А.В.

ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТІВ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-6-2

Завантажити

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Войнова Є.І., Нгуен Л.

МІСЦЕ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ ЯК СВІТОВОГО ФІНАНСОВОГО ЦЕНТРУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-6-3

Завантажити

Вугар Алиев

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВСЕМИРНОЙ ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ТАМОЖЕННО-ТАРИФНОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-6-4

Завантажити

Кузнєцова А.Я., Чмерук Г.Г.

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-6-5

Завантажити

Максименко Ж.В.

ІННОВАЦІЙНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-6-6

Завантажити

Москвіна А.О., Бервено С.М.

ІНСТИТУЦІЙНІ ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА НЕРІВНІСТЬ ДОХОДІВ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-6-7

Завантажити

Титаренко Л.М., Буряк А.А., Ямбих Є.С.

РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ: СВІТОВИЙ ТА НАЦІОНАЛЬНИЙ ВИМІРИ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-6-8

Завантажити

Ткаліч Т.І.

ДЕТЕРМІНАНТИ РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ ТА ГОТОВНІСТЬ УКРАЇНИ ДО ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-6-9

Завантажити

Шемахіна І.В.

НЕРІВНОМІРНІСТЬ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІК В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-6-10

Завантажити

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Бабенко К.Є.

ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ ПРИЧИННО-НАСЛІДКОВОЇ МОДЕЛІ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-6-11

Завантажити

Бусарєв Д.В.

СКОРОЧЕННЯ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ ЯК ЗАГРОЗА ДЛЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-6-12
Завантажити
Вараксіна О.В., Алієв А. ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧНИЙ ПІДХІД ДО АНАЛІЗУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВІТЧИЗНЯНОЇ ЕКОНОМІКИ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-6-13
Завантажити
Головко В.О. ЗАГРОЗИ ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ ДЕРЖАВИ: ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИЗНАЧЕННЯ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-6-14
Завантажити
Грінченко Ю.Л. АВІАЦІЙНА ГАЛУЗЬ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВІДКРИТОЇ ЕКОНОМІКИ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-6-15
Завантажити
Гулак А.О., Казакова Н.А. ДОСЛІДЖЕННЯ МАКРОФАКТОРІВ РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ РЕПРОДУКТИВНОЇ МЕДИЦИНИ В УКРАЇНІ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-6-16
Завантажити
Дриженко О.А. ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ІННОВАЦІЙ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ УКРАЇНИ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-6-17
Завантажити
Загорянська О.Л., Сосновська Ю.Р. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ ТУРИЗМУ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-6-18
Завантажити
Зеркина О.А., Булгар О.Н. ВНЕШНИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВЫПЛАТЫ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-6-19
Завантажити
Пакуліна А.А., Сазонова Е.В., Пакуліна Г.С. УДОСКОНАЛЕННЯ РЕКЛАМНОЇ ПОЛІТИКИ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РИНКУ НЕРУХОМОСТІ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-6-20
Завантажити
Сударкіна Л.Ю. ПЕРЕДУМОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯМ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-6-21
Завантажити
Suprunenko Svitlana THEORETICAL BACKGROUND OF THE SYSTEM APPROACH IN TAX PLANNING FOR THE PURPOSE OF REGULATION OF ECONOMY
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-6-22
Завантажити
Тарабан М.В., Сібрук В.Л. РОЗВИТОК АВІАЦІЙНОГО РИНКУ УКРАЇНИ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-6-23
Завантажити
Фрасинюк Т.І.,
Бабаченко М.В.
«ЛЮДСЬКИЙ ФАКТОР» У СИСТЕМНОМУ ПІДХОДІ ДО БЕЗПЕКИ СУДНОПЛАВСТВА
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-6-24
Завантажити
Хаврова К.С. ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ ВІТЧИЗНЯНОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-6-25
Завантажити
Романчукевич В.В. ВИМОГИ ДО ДЕРЖАВНОЇ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ ТА ЇЇ ТИПОЛОГІЯ У КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-6-73
Завантажити

 

   

Випуск № 6 (74) / 2019 (Частина 2)

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Ареф’єва О.В.,
Полоус О.В.

ІНТЕНСИФІКАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЮ КУЛЬТУРОЮ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ НЕОІНДУСТРІАЛЬНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-6-26

Завантажити

Афанасьєв Є.В., Демченко П.С.

ОКРЕМІ КОНЦЕПТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ЩОДО ВРАХУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ РИЗИКІВ У МОДЕЛЮВАННІ СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ ЗАЛІЗОРУДНИХ ПІДПРИЄМСТВ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-6-27

Завантажити

Башинська І.О.

МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКООРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИМ ПІДПРИЄМСТВОМ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-6-28

Завантажити

Бойченко К.С.

ІМПЕРАТИВИ ІНТЕГРОВАНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-6-29

Завантажити

Галайда Т.О.,
Дяченко Ю.О.

ЗАСТОСУВАННЯ СТРЕС-МЕНЕДЖМЕНТУ В МОДЕЛЯХ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПЕРСОНАЛУ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-6-30

Завантажити

Гребельник О.П., Дударчук М.В.

УПРАВЛІННЯ МИТНИМИ РИЗИКАМИ ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ ПІДПРИЄМСТВОМ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-6-31

Завантажити

Гурочкіна В.В.,
Рожко Ю.В.

ТРАНСФЕРТНЕ ЦІНОУТВОРЕННЯ: СУДОВА УКРАЇНСЬКА ПРАКТИКА ТА МЕТОДИКА ОЦІНКИ ПОДАТКОВИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-6-32

Завантажити

Данкеєва О.М. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТА СУЧАСНИЙ СТАН РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-6-33
Завантажити
Дудчик О.Ю., Яренчак М.В., Бабінян Л.Н. РОЛЬ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-6-34
Завантажити
Коваленко Н.В. УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ: ТЕОРЕТИЧНИЙ СКЛАДНИК
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-6-35
Завантажити
Мацко Н.Г. ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЯК ПІДСИСТЕМА ПОТЕНЦІАЛУ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-6-36
Завантажити
Мушникова С.А. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОЮ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-6-37
Завантажити
Онешко С.В., Кульча Є.І. ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ ОПЕРАТИВНИХ МЕТОДІВ КОНТРОЛІНГУ В ДІЯЛЬНОСТІ СТИВІДОРНОЇ КОМПАНІЇ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-6-38
Завантажити
Панченко В.А.,
Пташко П.М.
РОЗВИТОК СУЧАСНОЇ ТА ЕФЕКТИВНОЇ СЛУЖБИ МАРКЕТИНГУ НА ПІДПРИЄМСТВІ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-6-39
Завантажити
Прохорова В.В., Колещук О.Я. ІННОВАЦІЙНІ КЛАСТЕРИ ЯК ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА ОСНОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ МАШИНОБУДІВНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-6-40
Завантажити
Райчева Л.І. СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-6-41
Завантажити
Савіцький А.В. МОДИФІКАЦІЯ КЛАСИФІКАЦІЇ ЕКОНОМІЧНИХ ФАКТОРІВ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОВІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА ЗА УМОВ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНИХ ВІДНОСИН
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-6-42
Завантажити
Струтинська І.В. РЕПРЕЗЕНТАТИВНІСТЬ ВИБІРКИ В ДОСЛІДЖЕННІ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ БІЗНЕС-СТРУКТУР ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-6-43
Завантажити
Фейчер О.О. СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ УПРАВЛІННЯ ВИЩИМИ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-6-44
Завантажити
Хомич О.В.,
Артеменко Л.П.
СТРАТЕГІЧНЕ AGILE-УПРАВЛІННЯ СУЧАСНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-6-45
Завантажити
Цалко Т.Р., Невмержицька С.М. СИСТЕМА КЛЮЧОВИХ ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ ЯК ЗАПОРУКА ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ В КОМПАНІЇ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-6-46
Завантажити
Швець Ю.О. ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ДАНИХ В УПРАВЛІННІ ОПЕРАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ КРИЗИ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-6-47
Завантажити
Випуск № 6 (74) / 2019 (Частина 3)

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Науменко Н.Ю.

ЕКОНОМІКО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНУ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-6-48

Завантажити

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Білоусова Н.В., Лугова А.С., Левковська Т.A.

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ЗЕМЛЕУСТРОЮ В УМОВАХ СУЧАСНОЇ МІСЬКОЇ ЗАБУДОВИ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-6-49

Завантажити

Дубовіч І.А., Сенета З.Я.

ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ ОСОБЛИВОСТІ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ З ДЕРЖАВАМИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ У СФЕРІ СІЛЬСЬКОГО ТУРИЗМУ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-6-50

Завантажити

Євчук Х.-І.

УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ЯК ОБ’ЄКТ ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-6-51

Завантажити

Кирилов Ю.Є.,
Андрієнко І.О.

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ОСОБЛИВОСТІ СУББАСЕЙНУ НИЖНЬОГО ДНІПРА
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-6-52

Завантажити

Опенько І.А.

ЗАСТОСУВАННЯ GINI-ІНДЕКСУ ПІД ЧАС ДОСЛІДЖЕННЯ НЕРІВНОСТІ У ВИКОРИСТАННІ ЗЕМЕЛЬ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В УКРАЇНІ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-6-53

Завантажити

ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

Богуш Л.Г.

ФІНАНСУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ ПЕРСОНАЛУ НА ВИРОБНИЦТВІ: ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-6-54

Завантажити

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Борисова Л.Є.,
Колесник О.О.
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ГРОШОВОГО ОБІГУ: ЧИ Є МАЙБУТНЄ У ПРИВАТНИХ ГРОШЕЙ?
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-6-55
Завантажити
Кіщак І.Т., Корнєва Н.О. ТЕНДЕНЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ АГРАРНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-6-56
Завантажити
Конєва Т.А.,
Семененко Г.М.
ВПЛИВ ПОЛІТИКИ ФІНАНСУВАННЯ НА ВАРТІСТЬ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-6-57
Завантажити
Ткачук Н.М. КОНСОЛІДАЦІЯ БАНКІВ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ ІНТЕГРАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-6-58
Завантажити
Федишин М.П., Жаворонок А.В., Ковальчук Н.О. АНАЛІТИЧНА ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ТА СТАБІЛЬНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ НА ОСНОВІ ІНДИКАТОРІВ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-6-59
Завантажити

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Верига Ю.А., Коба О.В., Нургалієва Р.Н. ГУДВІЛ ЯК ОБЛІКОВА КАТЕГОРІЯ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-6-60
Завантажити
Жилкіна Ю.В.,
Єдинак Т.С.
ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ НА УМОВАХ АУТСОРСИНГУ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-6-61
Завантажити
Ілляшенко К.В. РОЛЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛІЗУ ДАНИХ У СУЧАСНОМУ БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-6-62
Завантажити
Колєсніченко А.С. ВИКОРИСТАННЯ ПОНЯТТЯ ІСТОТНОСТІ В ОБЛІКУ, ЗВІТНОСТІ, АУДИТІ ТА ОПОДАТКУВАННІ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-6-63
Завантажити
Крот Ю.М.,
Майданюк В.В.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНА ПОБУДОВА ПРОЦЕСУ АУДИТУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-6-64
Завантажити
Печенюк А.П. МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ТА ВАРТІСНОЇ ОЦІНКИ ТУРИСТИЧНИХ ОБ’ЄКТІВ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-6-65
Завантажити
Чайка Т.Ю., Ларіна Т.І. ОПТИМІЗАЦІЯ СТРУКТУРНО-ДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК БАЛАНСУ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ ЙОГО ГОРИЗОНТАЛЬНОГО АНАЛІЗУ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-6-66
Завантажити

МАРКЕТИНГ

Зінчук Н.А. АНАЛІТИЧНІ ІНСТРУМЕНТИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-6-67
Завантажити
Окландер М.А.,
Шемчук Р.О.
ПРОСУВАННЯ ПРОЕКТІВ НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ МЕТОДАМИ ЦИФРОВОГО МАРКЕТИНГУ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-6-68
Завантажити
Pekar Yuliia,
Kyrylenko Oksana,
Teplinskii Hennadii
MECHANISMS OF THE PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN IMPLEMENTATION OF LOGISTIC INFRASTRUCTURE PROJECTS
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-6-69
Завантажити

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Бакурова А.В.,
Діденко А.В.
АНАЛІЗ ВІДНОВЛЮВАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЕКОЛОГІЧНОГО ПОДАТКУ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-6-70
Завантажити
Кмитюк Т.Л., Скіцько В.І. КОНЦЕПТУАЛЬНІ АСПЕКТИ МОДЕЛЮВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ РИЗИКОМ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-6-71
Завантажити
Кузьменко О.В.,
Боженко В.В.,
Колотіліна О.В.
ОПТИМІЗАЦІЯ СОЦІО-ЕКОНОМІКО-ПОЛІТИЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇЇ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-6-72
Завантажити