ISSN 2520-2200

 

Випуск № 1 (69) / 2019 (Частина 1)

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Зянько В.В.,
Гайдей М.О.

ІСТОРИЧНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ КОНКУРЕНЦІЇ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-1-1

Завантажити Download

Куриліна О.В.

КОРУПЦІЯ ЯК ЗАСАДА ПОШИРЕННЯ ТІНЬОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-1-2

Завантажити Download

Шедяков В.Е.

ГЕОСТРАТЕГИЧЕСКИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ КАК ПОЛИТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СРЕДА ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-1-3

Завантажити Download

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Danylenko Olena

GOVERNMENT ECONOMIC SUPPORT FOR RENEWABLE ENERGY PROJECTS IN UKRAINE
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-1-4
Завантажити
Download
Калюжна Н.Г. МІЖДЕРЖАВНІ ТОРГОВЕЛЬНІ КОНФЛІКТИ ЯК УОСОБЛЕННЯ ПОЛІТИКИ НЕОПРОТЕКЦІОНІЗМУ1
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-1-5
Завантажити
Download
Кобилянська А.В. СУЧАСНІ АСПЕКТИ ДЕФІЦИТУ ГЛОБАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО ВРЯДУВАННЯ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-1-6
Завантажити
Download
Коваленко С.І. ТРАНСКОРДОННИЙ КЛАСТЕРОГЕНЕЗ ЯК ПРОЦЕС МІЖНАРОДНОЇ МЕЗОІНТЕГРАЦІЇ У ДУНАЙСЬКОМУ – ЧОРНОМОРСЬКОМУ БАСЕЙНІ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-1-7
Завантажити
Download
Лизун М.В., Ліщинський І.О. ТРЕНДИ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОЇ ТА МУЛЬТИЛАТЕРАЛЬНОЇ ВАЛЮТНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-1-8
 Завантажити 
Download

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Белявцева В.В. СТАНОВЛЕННЯ ІНСТИТУТУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА РОЗВИТОК ТЕРИТОРІЙ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-1-9
Завантажити
Download
Борблік К.Е. СТАЛИЙ РОЗВИТОК РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ: СУТНІСТЬ, ЦІЛІ ТА ОСОБЛИВОСТІ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-1-10
Завантажити
Download
Борщ В.І. СУЧАСНА ПАРАДИГМА СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-1-11
Завантажити
Download
Галушка З.І.,
Соболєв В.О.
КОНЦЕПЦІЯ ІНТЕГРОВАНОГО РОЗВИТКУ МІСТ: НЕОБХІДНІСТЬ ТА МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-1-12
Завантажити
Download
Занора В.О., Зачосова Н.В. ФОРМУВАННЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ІНДУСТРІЇ 4.0: РЕТРОСПЕКТИВА, СЬОГОДЕННЯ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-1-13
Завантажити
Download
Ільченко В.А. ЕКОНОМІЧНІ НАПРЯМИ ПРОТИДІЇ МІЖНАРОДНОМУ МЕРЕЖЕВОМУ ТЕРОРИЗМУ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-1-14
Завантажити
Download
Кулаковська Т.А. ГЕНЕЗИС ЕКОНОМІЧНИХ ПОГЛЯДІВ НА ДОЦІЛЬНІСТЬ ВТРУЧАННЯ ДЕРЖАВИ В РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-1-15
Завантажити
Download
Патика Н.І., Пріб К.А. СВІТОВИЙ РИНОК РОСЛИННИЦЬКИХ ПРОДУКТІВ ТА ПОЗИЦІЇ УКРАЇНИ НА НЬОМУ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-1-16
Завантажити
Download
Striy Liubov, Stankevich Iryna, Zaharchenko Lolita SYSTEM APPROACH TO RESEARCH OF MODERN MARKETS OF INFOCOMMUNICATION SERVICES
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-1-17
Завантажити
Download

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Гончаренко Н.Г. УПРАВЛІННЯ КАДРОВОЮ ПОЛІТИКОЮ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ДІЄВИЙ ЗАСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇХ ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-1-18
Завантажити
Download
Деренська Я.М. ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПОНЕНТ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-1-19
Завантажити
Download
Дубницький В.І., М’ячин В.Г. НЕЙРОМЕРЕЖЕВА МОДЕЛЬ ДІАГНОСТИКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ТА ЙМОВІРНОСТІ НАСТАННЯ БАНКРУТСТВА ІННОВАЦІЙНО АКТИВНИХ ПІДПРИЄМСТВ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-1-20
Завантажити
Download
Жигалкевич Ж.М. ПІДХОДИ ДО РОЗРОБЛЕННЯ ПРОГРАМНИХ ПОКАЗНИКІВ РОЗВИТКУ КВАЗІСТРУКТУР МАШИНОБУДУВАННЯ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-1-21
Завантажити
Download
Кузнецова Г.В. НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ПІДХІД ДО ВПРОВАДЖЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО КОНТРОЛІНГУ ЯК ЕФЕКТИВНОГО ІНСТРУМЕНТА АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-1-22
Завантажити
Download
Завідна Л.Д.,
Барна М.Ю.

ОЦІНКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НА РИНКУ ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-1-46

Завантажити
Download

 

Випуск № 1 (69) / 2019 (Частина 2)

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Мельник С.І.

ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ ТА СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-1-23

Завантажити Download

Некрасова Л.А., Степаненко М.В.

ОСНОВНІ АСПЕКТИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО АНАЛІЗУ ПРОЕКТІВ РОЗВИТКУ НЕРУХОМОСТІ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-1-24

Завантажити
Download

Посохов І.М., Іващенко П.О., Жадан Ю.В. НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОБЧИСЛЕННЯ ОПТИМАЛЬНОГО РІВНЯ ФРАНШИЗИ СТРАХОВИМИ КОМПАНІЯМИ УКРАЇНИ ЯК СКЛАДОВА СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-1-25
Завантажити
Download
Смирнова Н.В. ОРГАНІЗАЦІЙНА КУЛЬТУРА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ: ОСОБЛИВОСТІ І ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-1-26
Завантажити
Download
Сосновська О.О. СИСТЕМА ІНФОКОМУНІКАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ ЗВ’ЯЗКУ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-1-27
Завантажити
Download
Шира Т.Б. БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА: РОЗВИТОК, СУТНІСТЬ, ПІДХОДИ ТА КЛЮЧОВІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-1-28
Завантажити
Download

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Єрмак С.О.

ОЦІНКА ІННОВАЦІЙНОЇ СПРИЙНЯТЛИВОСТІ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-1-29
Завантажити
Download
Савастєєва О.М.

МОДЕЛЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-1-30

Завантажити
Download
Томашук І.В.

РЕФОРМУВАННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЯК ОСНОВА РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-1-31

Завантажити
Download

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Андрущенко О.С.

ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ РЕАЛЬНИХ ОПЦІОНІВ (ROV) ПІД ЧАС ОЦІНЮВАННЯ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ ІННОВАЦІЙ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-1-32

Завантажити
Download

Лазарєва О.В.

ОСОБЛИВОСТІ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-1-33

Завантажити
Download

Саєнсус М.А.

ПОНЯТТЯ І КРИТЕРІЇ СТАЛОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМhttps://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-1-34

Завантажити
Download

ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

Дружиніна В.В., Луценко Г.П., Сосновська Ю.Р. ІНТЕГРАЦІЯ ОСІБ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ В СУСПІЛЬСТВО: ЗАКОРДОННИЙ І ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-1-35
Завантажити
Download

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Волохова І.С. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ НА ПРИДБАННЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ БЮДЖЕТНИМИ УСТАНОВАМИ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-1-36
Завантажити
Download
Дропа Я.Б., Макаренко У.Б.

СУТНІСТЬ І МЕТОДИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-1-37

Завантажити
Download

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Kolumbet Olena, Yarmolitska Olha, Yarmolich Olha PLACE AND ROLE OF ACCOUNTS RECEIVABLE IN THE SYSTEM OF ENTERPRISE MANAGEMENT: INTERNATIONAL EXPERIENCE AND DOMESTIC PRACTICE
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-1-38
Завантажити
Download
Кудлаєва Н.В.

ВИЗНАННЯ ТА ОЦІНКА ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ: РЕАЛІЇ СЬОГОДЕННЯ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-1-39

Завантажити
Download
Лаговська О.А., Лоскоріх Г.Л.

КЛАСИФІКАЦІЯ ІТ-ПІДПРИЄМСТВ: ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-1-40

Завантажити
Download
Поздняков Ю.В., Садовенко Ю.П.

ІТЕРАЦІЙНИЙ АЛГОРИТМ ОЦІНКИ ВАРТОСТІ УСТУПКИП РАВА ВИМОГИ ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-1-41

Завантажити
Download

МАРКЕТИНГ

Гузевська Л.С., Петропавловська С.Є.

АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ НЬЮСДЖЕКІНГУ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ БРЕНДУ НА ОСНОВІ МАРКЕТИНГУ ТЕРИТОРІЙ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-1-42

Завантажити
Download
Шевченко А.В., Сєлюкова В.О.

РОЛЬ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ У ФОРМУВАННІ КОМУНІКАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ ВЕБ-СТУДІЙ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-1-43

Завантажити
Download

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Малахівська Г.В.

МОДЕЛЬ ОЦІНКИ ЛОЯЛЬНОСТІ КЛІЄНТІВ АВІАКОМПАНІЇ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-1-44

Завантажити
Download
Яремко А.Д. СТРАТЕГІЧНА І ТАКТИЧНА ПЛАТФОРМИ АДАПТИВНОГО УПРАВЛІННЯАНТИК РИЗОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ
https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-1-45
Завантажити
Download