ISSN 2520-2200

Випуск № 52 / 2015

Випуск № 52 / 2015

Зміст

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

Гненний О. М., Чернова Н.С.

ЕКОНОМЕТРИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РИНКОВОЇ ВАРТОСТІ ЗАЛІЗНИЧНОГО РУХОМОГО СКЛАДУ

Завантажити Download

Гура С.М.

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ У ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АЕРОПОРТІВ

Завантажити Download

Замогильний П.В.

МОДЕЛЬ І ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ІНФОРМАЦІЙНО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ В КОМБІНОВАНІЙ СТРАТЕГІЧНО-ОРІЄНТОВАНІЙ МЕТОДИЦІ БЮДЖЕТУВАННЯ

Завантажити Download

Кириченко С.О.

ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ «СОЦІАЛЬНА ІНФРАСТРУКТУРА» ТА ЇЇ ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ

Завантажити Download

Крапко O. М.

АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ АВІАТРАНСПОРТНОЇ ГАЛУЗІ ПІДПРИЄМСТВ

Завантажити Download

Кузенко Т.Б.

ОПТИМІЗАЦІЯ РІВНЯ ФІНАНСОВОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ ТАКСОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ

Завантажити Download

Міщенко М.І.

ЕКОНОМІЧНИЙ МЕТОД ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВІДТВОРЮВАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ ОСНОВНИХ ФОНДІВ

Завантажити Download

Неізвестна В.С.

ФОРМУВАННЯ СТІЙКОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ РЕКРЕАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ НА ОСНОВІ КОМПЛЕКСНОГО МЕТОДИЧНОГО ПІДХОДУ

Завантажити Download

Нестерцова Д.О.

ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ ТА СУТНІСТЬ ФЕНОМЕНУ ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Завантажити Download

Омельяненко С.Л., Тофанчук А.Т.

ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ ЦІЛЬОВОГО ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ АВІАТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Завантажити Download

Петровська С.В.

МАРКЕТИНГОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДАННЯ ЯКІСНИХ ПОСЛУГ АВІАТРАНСПОРТНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Завантажити
Download

Сталь Т.В.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ КАК ОБЪЕКТ ПОНЯТИЙНОГО АНАЛИЗА

Завантажити
Download

Тульчинський Р.В.

ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ ЗА РАХУНОК СТВОРЕННЯ НОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ФОРМ ЗАЛУЧЕННЯ ВЕНЧУРНОГО ФІНАНСУВАННЯ

Завантажити
Download

Чорній Б.П.

НАПРЯМИ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ДЖЕРЕЛ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ У ПІДПРИЄМСТВА РОЗПОДІЛЕННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

Завантажити Download

Фандєєва А. С.

ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДІВ ОЦІНКИ ПЕРСОНАЛУ

Завантажити
Download

Михальченко О.А.

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО АВІАПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Завантажити
Download

Василенко В.А.

ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ АВІАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Завантажити
Download

Чумак Л. Ф.

ШЛЯХИ РОЗВИТКУ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ПЕРЕХОДУ ДО БІОЕКОНОМІКИ

Завантажити
Download

Гаврилко Т. О., Білковська Д.І.

РЕГІОНАЛЬНІ РИНКИ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ

Завантажити
Download

Ярмолюк О.Я.

РЕМАРКЕТИНГ ТА СИСТЕМА ВЗАЄМОВІДНОСИН З КЛІЄНТАМИ

Завантажити
Download

ТЕХНИЧНІ НАУКИ

Badyorina L.

METHOD OF GRAMMATICAL STRUCTURE FORMALIZATION OF A NATURAL LANGUAGE

Завантажити
Download

Tretyak A.

APPLIED COMMUNICATION TECHNOLOGIES OF SOCIAL ADAPTATION OF THE PERSONNEL IN SCIENCE

Завантажити
Download