ISSN 2520-2200

Випуск № 35 / 2010

Випуск № 35 / 2010

Зміст

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

Петровська С.В.

МАРКЕНГОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ АВІАКОМПАНІЇ

Завантажити Download

Жаворонкова Г.В, Горя П.

ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ЗНАНЬ В УКРАЇНІ

Завантажити Download

Бондар В.П.

ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ

Завантажити Download

Бондаренко О. М., Білан М.П.

ВИЗНАЧЕННЯ ТА ІДЕНТИФІКАЦІЯ ОБ`ЄКТІВ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Завантажити Download

Борісенко О.С.


УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ІНВЕСТУВАННЯ В РЕКЛАМНУ ДІЯЛЬНІСТЬ                                                                                                             

Завантажити Download

Вовк С.,Сивак Р.

МОТИВИ І МЕТОДИ ІНТЕГРАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ МІЖНАРОДНИХ КОМПАНІЙ: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ

Завантажити Download

Подреза С.М., Гуріна Г.С

НЕОБХІДНІСТЬ ЗМІНИ МАРКЕТИНГОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ КРИЗИ

Завантажити Download

Гафич О.І.

ЕКСПЕРТНИЙ АНАЛІЗ В СИСТЕМІ ВИБОРУ ОБ`ЄКТІВ ПОШУКУ РОДОВИЩ НАФТИ І ГАЗУ

Завантажити Download

Гриджук Г.С.

СИСТЕМА ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА: ЕКОНОМІЧНО ЕФЕКТИВНИЙ ПІДХІД ДО ПРОЕКТУВАННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ

Завантажити Download

Железняк О.О., Кузьменко О.С.

ВПЛИВ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА НА ДИНАМІКУ ЗБУТУ ТОВАРУ У РИНКОВИХ УМОВАХ

Завантажити Download

Ейсмонт С. В

ФОРМУВАННЯ ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ОБ`ЄДНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ЗАНГ ТА ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА

Завантажити Download

Кравчук Н.М.

НАПРЯМКИ ІНТЕГРАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ АВІАКОМПАНІЇ

Завантажити Download

Кам’янецька О.В.

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЗОВНЫШНЬОЇ ТОРГІВЛІ В ПРИКОРДОННИХ ЗОНАХ УКРАЇНИ

Завантажити Download

Аль-Маайя Ахмад Халіф

РЕЗУЛЬТАТИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЄВРАЗІЙСЬКОЇ АВТОТРАНСПОРТНОЇ ІНІЦІАТІВИ

 Завантажити 
Download

Ємельянцева Д.І.

ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО ПЕРЕРОЗПОДІЛУ ДОХОДІВ В УКРАЇНІ

 Завантажити 
Download

Радзівілл В.Ю.

АНАЛІЗ ВІТЧИЗНЯНОЇ ПРАКТИКИ ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВИХ ПЛАНІВ ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

 Завантажити 
Download

Євтушенко О.В.

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ОПЛАТИ ПРАЦІ НА БАЗІ ОБЛІКУ ТА АНАЛІЗУ ЇЇ НАРАХУВАННЯ

 Завантажити 
Download

Сулима Л.О.

СИСТЕМА ПІДГОТОВКИ БОРТПРОВОДНИКІВ НА БАЗІ АВІАЦІЙНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЦЕНТРІВ

 Завантажити 
Download

Мізюк С.Г., Чебоненко О.С.

АНАЛІЗ ІНВЕСТІЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВ БУДІВЕЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

 Завантажити 
Download

Шкода Т.Н.

МОДЕЛІ КОМПЕТЕНЦІЙ ПРАЦІВНИКА

 Завантажити 
Download

Парій О.В., Полоус В.М

РИЗИКИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА

 Завантажити 
Download

Прохорова В.В.

ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ З УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ  Завантажити 
Download

Божанова О.В.

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В ПРОЦЕСІ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ

 Завантажити 
Download

Шпирко О.М.

РИНОК АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

 Завантажити 
Download

Сергієнко С.А.

МЕТОДОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ ЯК СИСТЕМИ

 Завантажити 
Download

Охота В.І.

МІЖНАРОДНІ КОКУРЕНТНІ ВІДНОСИНИ КРАЇН В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

 Завантажити 
Download

Олещенко Л.М.

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИЧИХ АНАЛОГІЙ ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

 Завантажити 
Download

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

Ляшко О. В., Чабак Л.М.

ПРОГНОЗУВАННЯ ТА МОДЕЛЮВАННЯ ЦІНИ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

Завантажити Download