ISSN 2520-2200

Випуск № 2 (64) / 2018

 

Випуск № 2 (64) / 2018
Зміст

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Тохтамиш Т.О.,
Ягольницький О.А.,
Овчиннікова М.А.

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ З КРАЇНАМИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Завантажити
Download

Шевцов Є.Д.

УКРАЇНА І ГЛОБАЛЬНІ МАРКЕТИНГОВІ КОМУНІКАЦІЇ: СУЧАСНЕ СТАНОВИЩЕ

Завантажити 
Download

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ 

Дяченко Ю.А.

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ПРОГНОЗУВАННЯ ЦІН НА БІРЖОВОМУ РИНКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРІВ В УКРАЇНІ

 Завантажити 
Download

Олешко Т.І., Хоменко Р.І. 

ЗАСТОСУВАННЯ НЕЙРОМЕРЕЖЕВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ ОБСЯГІВ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ВАНТАЖІВ  Завантажити 
Download

Фролова Н.Л. 

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ РОЗВИТКУ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА  Завантажити 
Download

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ 

Гакова М.В.

МІКРОПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ ПОВЕДІНКОЮ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

 Завантажити 
Download
Гаранчевська І.А.,
Кривов’язюк І.В. 
СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ   Завантажити 
Download
Завідна Л.Д.  АНАЛІЗ СТРАТЕГІЧНОГО ПОРТФЕЛЯ ПІДПРИЄМСТВА ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ  Завантажити 
Download
Каличева Н.Є., Ампілогов М.К.  ВПЛИВ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НА ЕФЕКТИВНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ  Завантажити 
Download 
Разумова К.М., Кириленко О.М.,
Новак В.О.
СУЧАСНІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНИМИ ПОТОКАМИ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ Завантажити 
Download 
Кузуб А.В. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ ВІТЧИЗНЯНИХ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ  Завантажити 
Download 
Обидєннова Т.С. ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ПРОВЕДЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗМІН НА СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ   Завантажити 
Download 
Олійник Н.М., Макаренко С.М.,
Нічипорук А.О.
АНАЛІТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ   Завантажити 
Download 

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Мискін Ю.І. ТЕОРЕТИКО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ   Завантажити 
Download
Стащук О.В.  ПЕРСПЕКТИВИ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ОКРЕМИХ МЕТОДИК У ПРАКТИКУ ОЦІНЮВАННЯ СТАНУ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ КОРПОРАТИВНИХ СТРУКТУР   Завантажити 
Download

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ 

Банасько Т.М., Варічева Р.В. 

ОЦІНКА АУДИТОРСЬКОГО РИЗИКУ ТА СУТТЄВОСТІ В АУДИТІ ФІНАНСОВОЇ ТА ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ   Завантажити 
Download
Височан О.О.  БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ОРГАНІЗАЦІЙ НЕБЮДЖЕТНОГО НЕПРИБУТКОВОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ:
БІБЛІОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ 
Завантажити 
Download 
Клюс Ю.І.

АНАЛІЗ ФАКТОРІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ВИБІР БАЗИ РОЗПОДІЛУ І МЕТОДУ УПРАВЛІННЯ ЗАТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВА

Завантажити 
Download 
Бондаренко О.М., Масюк І.І. МЕХАНІЗМ ТА ПРИЧИНИ НАРАХУВАННЯ ІНДЕКСАЦІЇ  Завантажити 
Download
Кузнєцова Г.О. ВІДНОВЛЮВАНА ЕНЕРГЕТИКА В РЕГІОНАХ КРАЇН СХОДУ: АНАЛІЗ, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ Завантажити 
Download